Nemocnice Na Homolce: Kardiologové řeší vzrůstající výskyt chronického srdečního selhání

16 / 10 / 2015

Kardiologové upozorňují na vzrůstající výskyt chronického srdečního selhání, což považují za závažný problém nejen z terapeutického, ale i  z ekonomického hlediska – to souvisí s rizikem opakovaných hospitalizací. Výskyt tohoto závažného syndromu v populaci navzdory pokrokům v diagnostice a léčbě bohužel stále stoupá a stále na něj umírá čtvrtina pacientů do pěti let od stanovení diagnózy. V České republice jím trpí kolem 100 až 150 tisíc lidí a ročně přibývá 40 tisíc nových případů. V zemích západní a střední Evropy syndrom ohrožuje půl až dvě procenta populace, ve věkové skupině nad 80 let už je to téměř 10 procent.

 homolka

Problematika srdečního selhání bude jedním z hlavních témat V. kardiologického dne Petra Niederleho, který se koná v pátek 16. října v pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague. Konferenci společně pořádají Sdružení ambulantních kardiologů ČR a Nemocnice Na Homolce pod záštitou České lékařské komory. Letošní ročník konference bude výjimečný tím, že proběhne za účasti zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny.

„Naše kardiocentrum se podílí na výzkumu chronického srdečního selhání na poli diagnostiky, farmakoterapie a nefarmakologické léčby. Velmi výrazný je zejména náš podíl na národním a mezinárodním výzkumu v oblasti přístrojové a chirurgické léčby. Sem patří mimo jiné terapeutické metody, jako je míšní stimulace, vagová stimulace (stimulace bloudivého nervu), modulace srdeční kontrakce, nefarmakologická léčba srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory a hybridní kardiologické a kardiochirurgické antiremodelační výkony a zákroky korigující funkční chlopenní vady,“ vysvětluje prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

 Koordinátorem péče o pacienty s chronickým srdečním selháním v Nemocnici Na Homolce je ambulance srdečního selhání, založená v roce 2 000, tedy právě před 15 lety. „Víme, že zařazení pacienta do pravidelného sledování je spojeno zejména s poklesem rizika opakovaných hospitalizací, se zlepšením tolerance zátěže a se zlepšením kvality života. Je to dáno mimo jiné dostupností nových diagnostických a léčebných metod a také důrazem na aktivní přístup nemocných k terapii,“ říká doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., vedoucí lékař ambulance srdečního selhání Nemocnice Na Homolce.

Homolkovští kardiologové dlouhodobě spolupracují s řadou kardiologických ambulancí zejména v péči o komplikované případy. Právě s nimi budou na konferenci diskutovat nejen o chronickém srdečním selhání. Dalšími hlavními tématy jsou infarkt myokardu, fibrilace síní a vady na aortální a dvojcípé chlopni. Každé téma bude prezentováno jak z pohledu lékařů špičkového kardiocentra, tak z pohledu ambulantních kardiologů, a navíc bude hodnoceno i z hlediska finančních nákladů. Od diskuse se zástupci naší největší zdravotní pojišťovny si ambulantní i nemocniční kardiologové slibují především dosažení maximálního zkrácení čekacích lhůt u běžné péče a rychlejšího zavádění ověřených inovativních postupů léčby do běžné klinické praxe

Kardiologický den se koná na památku předního českého kardiologa profesora Petra Niederleho, který byl průkopníkem české echokardiografie a dlouholetým primářem Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Niederle zemřel v roce 2008.