Nemocnice Na Františku: Praha pošle dotaci na modernizaci přístrojového vybavení

Nemocnice Na Františku: Praha pošle dotaci na modernizaci přístrojového vybavení
foto: www.praha.eu/MHMP logo
03 / 04 / 2024

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila poskytnutí dotace městské části Praha 1 pro její příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Františku a navýšení rozpočtu hlavního města v roce 2024 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Dotace ve výši téměř 45 milionů Kč poslouží k modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici.

„Jsem rád, že se nám podařilo dojednat s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR částku 45 milionů korun pro Nemocnici Na Františku z Operačního programu IROP. Nemocnice díky této investiční dotaci na modernizaci vybavení bude moci poskytovat kvalitnější péči. Je třeba udržet krok s rychlým rozvojem zdravotnictví, a proto je zásadní investovat do technického vybavení nemocnic,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast financí Zdeněk Kovářík.

NNF / www.hospitalin.cz

NNF / www.hospitalin.cz

„Nemocnice Na Františku už víc než 600 let nepřetržitě pomáhá nemocným a je jednou z důležitých nemocnic v Praze. Nabízí tu péči od interní medicíny, chirurgie, ortopedie, rehabilitace, až po péči o dlouhodobě nemocné. Pro akutní případy je tu urgentní příjem s nepřetržitou pohotovostní dobou. Také jsem moc ráda, že díky naší skvělé spolupráci jsme tu také na podzim loňského roku mohli otevřít tolik potřebnou zubní pohotovost, kde k dnešnímu dni ošetřili bezmála 2 000 pacientů. Tato nemocnice si investice do modernizace přístrojového vybavení zaslouží, stejně tak jako Pražené, o které tam pečují,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo hlavnímu městu Praze finanční prostředky na akci nazvanou EU – Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku v celkové výši 44 979 731,72 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci městské části Praha 1 – Nemocnice Na Františku.

Pražští radní dnes v této souvislosti schválili přijetí transferu i navýšení objemu rozpočtu příjmů hlavního města a zároveň zvýšení objemu rozpočtu výdajů hlavního města i poskytnutí výše uvedených finančních prostředků MČ Praha 1 pro její příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Františku.

www.praha.eu

Tagy článku