Nemocnice Na Bulovce: Soukromá klinika vybavila nadstandardní pokoje pro onkologické pacienty

18 / 09 / 2016

DSC_5442male

 Nemocnice Na Bulovce patří k největším zdravotnickým zařízením v Praze. Současná ředitelka MUDr. Andrea Vrbovská provedla řadu inovativních opatření, aby provoz nemocnice ještě více zefektivnila. Od Protonového centra v Praze získala dokonce věcný dar v podobě nového vybavení dvou pokojů včetně moderních lůžek na onkologickém oddělení. Náklady na vybavení dosáhly 225 tisíc korun. „Zvyšování efektivity a komfortu pacienta je naší prioritou. Zavedli jsme manažerský informační systém, který umožňuje sledovat produkci a ekonomickou efektivitu jednotlivých klinik a díky transparentním výběrovým řízením jsme ušetřili jen v loňském roce přes 90 milionů korun“, dodává paní ředitelka.

Špičkově vybavené oddělení diagnostiky Protonového centra, jehož budova sídlí v těsném sousedství Nemocnice Na Bulovce, nabízí nejen onkologickým pacientům možnost komplexního vyšetření pod jednou střechou včetně nejmodernější zobrazovací metody PET/CT. Většina pacientů, kteří potřebují  PET/CT vyšetření si na něj mnohdy musí počkat i několik měsíců. Příčinou dlouhých čekacích lhůt je nedostatek těchto přístrojů v ČR. Přitom PET/CT je nejpřesnější možná zobrazovací metoda, která umožňuje stanovit přesný rozsah onemocnění před zahájením léčby. Výsledky vyšetření dokonce ve třetině případů vedou k přehodnocení volby léčebného postupu. „ Pacienti Nemocnice Na Bulovce mají v případě potřeby přístup k vyšetření PET/CT zajištěn prakticky okamžitě, bez čekacích lhůt. “, dodává Iva Taťounová, ředitelka PTC.

Metoda se uplatňuje v diagnostice zánětlivých, resp. autoimunitních onemocnění, v neurologii
a v kardiologii, ale nejčastěji je využívána v onkologii - u pacientů s podezřením na nádorové onemocnění, nebo s již potvrzeným nádorovým onemocněním.

Nemocnice Na Bulovce je součástí největšího Komplexního onkologického centra v České republice. To vzniklo součinností Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Thomayerovy nemocnice a Nemocnice Na Bulovce jako koordinační onkologické centrum zajišťující komplexní léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie na špičkové úrovni. Díky tomuto spojení dosahuje Komplexní onkologické centrum vynikajících výsledků v léčbě a u některých diagnóz jako jsou zhoubné nádory prostaty, vaječníků, průdušnice a plic nebo Non Hodgkinův lymfom. U těchto diagnóz dosahuje pražské KOC dokonce statisticky významně delšího přežití pacientů, než je mediánová hodnota České republiky.

Nemocnice na Bulovce disponuje špičkovým radioterapeutickým pracovištěm a její odborníci mají přehled o posledních trendech v různých modalitách léčby, včetně protonové radioterapie. Prioritou všech odborníků je totiž správně indikovaný pacient. Odborníci tak i ve spolupráci s PTC mohou v multidisciplinárních týmech prodiskutovat navržené plány léčby a individuálně vybrat pro pacienta tu nejefektivnější.  NNB tak prostřednictvím spolupráce s PTC nabízí všem svým pacientům vskutku komplexní péči. K protonové léčbě totiž pacienta indikuje právě multidisciplinární tým KOC.

PTC léčí pacienty už od roku 2012 a jejich celkový počet se blíží k 2.000. Pokud je indikována radioterapie, protonová léčba je první volbou pro nádory u dětí. U dospělých je protonová léčba vhodná pro mozkové nádory, nádory CNS, nádory hlavy a krku, lymfomy, nádory plic a prsu a celosvětově rozšířená je i pro léčbu rakoviny prostaty. Protonové centrum v Praze je nejmodernějším evropským centrem, které navíc disponuje technologií PBS tzv. skenováním tužkovým svazkem, což umožňuje lékařům a fyzikům ozářit nádor s přesností milimetru.

Od minulého roku je protonová léčba v ČR pevně ukotvena v zákoně o úhradě protonové terapie
z veřejného zdravotního pojištění i ve Vyhlášce MZ a PTC má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami včetně VZP ČR.