Nemocnice Na Bulovce: Certifikát za projekt omezení výskytu infekcí ve zdravotnických zařízeních

19 / 02 / 2015


Nemocnice Na Bulovce je nemocnicí akreditovanou SAK. V nemocnici trvale probíhají kontrolní i výukové programy všeho personálu, které se zaměřují na udržování resp. zvyšování kvality léčebné péče. V rámci těchto programů se pracovníci odpovídající za tento segment trvale vzdělávají a rozvíjejí další činnosti. V roce 2014 byli se svým projektem

„Implementace preventivních opatření u infekce spojené s poskytováním zdravotní péče v podmínkách velkého zdravotnického zařízení“

vybráni do celostátního programu Project HOPE, kde zastupovali naši nemocnici. V lednu 2015 obhájil tým ve složení MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., Mgr. Klára Rašková a Bc. Eva Pekárková tento projekt a získal certifikát, který potvrzuje úspěšné absolvování programu. Projekt bude v následujících měsících realizován při poskytování zdravotní péče v naší nemocnici.

Jeho smyslem je omezit výskyt infekcí, které vznikají ve všech zdravotnických zařízeních v celém světě v souvislosti s pobytem pacientů v nemocnici. V našem zdravotnickém zařízení by měl být výskyt těchto závažných komplikací omezen na co nejmenší míru tak, aby Nemocnice Na Bulovce byla bezpečným místem s minimálním výskytem těchto infekcí.
V České republice působí Project HOPE od roku 1991 původně jako pobočka americké nadace The People-to-People Health Foundation, Inc. – Project HOPE. Od roku 1999 je registrován jako obecně prospěšná společnost.

Hlavní činností společnosti Project HOPE je organizování vzdělávacích programů pro pracovníky ve zdravotnictví jak v České republice, tak i v dalších  zemích v Evropě. Od začátku svého působení se Project HOPE v ČR věnoval vzdělávání v oblasti paliativní péče, nádorového onemocnění prsu, zdravotnického managementu. Jedním z nejúspěšnějších programů společnosti Project HOPE v ČR se stal právě kurz určený pro top manažery a střední management v českém zdravotnictví, který v letech 1992 – 2008 absolvovalo téměř 1000 zdravotnických manažerů. V roce 2010 byl zahájen pilotní program v oblasti bezpečí pacientů - Nil Nocere - Ochrana pacientů před poškozením. Tento pilotní program byl zakončen v dubnu 2012 a absolovovaly jej čtřyčlenné týmy ze 16ti nemocnic z ČR. V průběhu programu vytvořili účastníci projekty zaměřené na oblast bezpečí pacientů v jejich nemocnicích. V současné době se projekty zavádějí do praxe.

Zdroj: bulovka.cz

NEM-NA-BULOVCE-www