Nemocnice Na Bulovce: 2x s dermatology

21 / 05 / 2014

V uplynulých dnech mohli zájemci využít hned dvakrát bezplatné vyšetření  svých pigmentových skvrn a znamének. Poprvé v rámci Evropského dne melanomu přímo v nemocnici, podruhé v rámci  Dne zdraví a sociálních služeb Prahy 8 na radnici. V obou případech se jim věnovali odborníci Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.

Již Hippocrates před mnoha sty lety kladl důraz na předcházení nemocem před jejich léčením. Každoroční akce Evropský den melanomu vznikla, aby upozornila veřejnost na rizika této choroby. Maligní melanom stále zůstává jedním z nejčastějších zhoubných nádorů, jehož incidence se stále zvyšuje zejména u mladých lidí, nejvyšší nárůst je pozorován u žen ve věku 10–29 let. Nicméně je nejsnáze detekovatelným nádorem. V ČR na maligní melanom ročně zemře kolem 300 osob.

Cílem dermatologů je odhalit maligní melanom včas. Včasná diagnostika znamená totiž lepší prognózu. Při letošním Evropském dni melanomu (12. května)  lékaři v Nemocnici Na Bulovce vyšetřili 162 pacientů, v detašované ambulanci v Thomayerově nemocnici  to bylo 16 pacientů. „Z toho u pěti pacientů máme podezření na bazaliom, u jednoho na aktinickou keratózu. Tito pacienti budou v nejbližších dnech operováni a dle výsledku histologie dále sledováni. U sedmi pacientů jsme vyslovili podezření na atypický névus, též je čeká chirurgický zákrok a histologické vyšetření,“ zhodnotila výsledky preventivních prohlídek primářka MUDr. Naděžda Vojáčková.

O týden později (19. května) se dermatologové 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce účastnili Dne zdraví a sociálních služeb Prahy 8 přímo na radnici. Během odpoledne zde vyšetřila přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc s kolegyní MUDr. Jorgou Fialovou celkem 78 osob. „Klinicky jsme diagnostikovaly podezření na jeden maligní melanom, dva bazocelulární karcinomy a pět dysplatických pigmentových névů,“ zhodnotila tuto preventivní akci prof. Hercogová. „Pacienti byli odesláni na naši kliniku k dalšímu ošetření a léčení, obdrželi edukační materiál o kožních nádorech vydaný vloni Českou akademií dermatovenerologie. Věřím, akce přispěla k včasnému záchytu kožních nádorů,“ dodala prof. Hercogová.

Většinu vyšetřených osob tvořily ženy (70 %), vyšetřeno bylo i jedno dítě, které doprovodila babička.

Zdroj: bulovka.cz

20140519_133522_resized