Nemocnice Kyjov: Novou ředitelkou je Mgr. Danuše Křiváková

10 / 04 / 2014

Rada Jihomoravského kraje dnes ve čtvrtek 10. dubna 2014 projednala výsledek třetího výběrového řízení na pozici ředitele Nemocnice Kyjov, přičemž nebylo dosaženo koaliční shody a žádný z uchazečů nenašel většinovou podporu pro svoje jmenování. Rada JMK proto výběrové řízení zrušila. Hejtman Michal Hašek reagoval svoláním mimořádného koaličního jednání ve věci ukončení personálního provizoria v řízení kyjovské nemocnice, kterou hejtman považuje za jeden ze základních pilířů krajského zdravotnictví. Výsledkem jednání byl koaličně dohodnutý návrh na jmenování nové ředitelky nemocnice Mgr. Danuše Křivákové.

Ta má bohaté manažerské zkušenosti v řídících funkcích ve veřejné správě, byla například přednostkou Okresního úřadu v Hodoníně (bývalý zřizovatel Nemocnice Kyjov před vznikem krajů) či ředitelkou Ústavu pro zrakově postižené v Brně - Chrlicích. Jmenování Mgr. Křivákové ředitelkou Nemocnice Kyjov podpořila následně Rada Jihomoravského kraje jednomyslně.

O jmenování nové ředitelky byl hejtmanem informován starosta Kyjova František Lukl, který tento definitivní krok uvítal a vyjádřil podporu nové ředitelce nemocnice, která pochází z Kyjova a zná dobře situaci celého regionu. Podporu Mgr. Křivákové vyjádřil také dosavadní ředitel nemocnice doc. Petr Svoboda, který je připraven i nadále spolupracovat na dalším rozvoji nemocnice. Mgr. Danuše Křiváková se oficiálně ujme své funkce 12. dubna 2014.

Zdroj: kr-jihomoravsky.cz

images-9