Nemocnice Krnov: Nové přístrojové vybavení zkvalitňuje neurologickou péči

04 / 04 / 2014

Nové přístrojové vybavení zkvalitňuje neurologickou péči v krnovské nemocnici
V těchto dnech začali lékaři neurologického oddělení krnovské nemocnice využívat nový
monitorovací systém v hodnotě milion dvě stě tisíc korun. „Díky této investici, která
představuje obnovu původního systému z roku 2005, se může neurologické oddělení rozrůst
o další čtyři lůžka, podle požadavků iktového programu,“ uvádí ředitel nemocnice MUDr.
Ladislav Václavec s tím, že nové přístroje i celá jednotka slouží pro léčbu dalších
neurologických akutních onemocnění. Sestava pěti monitorů a její centrální stanice byly
uhrazeny ze strukturálních evropských fondů, IOP - projekt iktových center.

Pět monitorů zaznamenává vitální funkce u jednotlivých lůžek a všechna důležitá data jsou
bezdrátově přenášena do centrální stanice. Systém sleduje životní funkce tak, jak je na
jednotce intenzivní péče potřebné. To znamená především EKG, dechovou aktivitu, krevní
tlak a okysličení krve. Dalším rozšířením funkcí systému je sledování centrálního tlaku.
„Zvláštností tohoto systému pro neurologickou intenzivní péči je v monitorech zabudovaný
modul na snímání elektrické aktivity mozku z povrchu hlavy, takzvaný elektroencefalogram
(EEG), ve 4 svodech. Tento signál pomůže sledovat i fungování mozku a umožní rozpoznat
epileptický záchvat u pacienta na JIP,“ uvádí primář neurologického oddělení a iktového
centra MUDr. Vladimír Šigut.

Neurologická JIP krnovské nemocnice funguje jako iktová jednotka pro léčbu akutní fáze
cévní mozkové příhody, která je základní částí iktového centra. Toto specializované centrum
je určené právě pro léčbu pacientů s cévními mozkovými příhodami. Celý nosný program
iktového centra je řízen neurologií, ale je potřeba vzájemné, úzké kooperace a spolupráce
s ostatními odděleními jako je pracoviště RDG, (kde je využit nový počítačový tomograf -
CT), rehabilitace, laboratoře biochemie, pracoviště neurochirurga, cévního chirurga a
oddělení následných lůžek.

„Vzhledem k dosažené akreditaci pro iktové centrum (březen 2013) nemocnice Krnov
získala dotaci EU přes 20 miliónů Kč, ze které byl pořízen právě tento monitorovací systém,
nová lůžka pro uvedenou jednotku, ale i nedávno zprovozněné CT, dále nové ultrazvukové
přístroje pro oddělení RDG i neurologii,“ vypočítává primář Šigut. Výhledově má být
doplněna infuzní technika a ventilátor pro umělou plicní ventilaci pro neurologickou JIP. Ten
dosud není k dispozici, ale je pro další rozvoj péče potřebný.

Zdroj: szzkrnov.cz, Eva Kijonková
141108_nemocnicekrnov