Nemocnice Jindřichův Hradec: Nevyléčitelně nemocní pacienti mají tu nejlepší péči

21 / 06 / 2016

Pacienti trpící nevyléčitelnou chorobou mohou v jindřichohradecké nemocnici stonat a dožít důstojně. Zaslouží se o to personál nemocnice, který je proškolen v oblasti paliativní péče. To je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou. Cílem této péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

„V rámci zavádění koncepce pečování o nevyléčitelně nemocné pacienty jsme ve spolupráci s Centrem paliativní péče zorganizovali pro své zaměstnance kurz paliativní a hospicové péče ELNEC. ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) je mezinárodní projekt Vzdělávacího konsorcia všeobecných sester pracujících s pacienty v konečné fázi života, jehož prvotním cílem je vzdělávat sestry v péči o umírající nemocné. V průběhu kurzu jsou účastníci seznamováni se specifiky paliativní péče, léčbou bolesti a dalších příznaků pokročilého stadia nevyléčitelného onemocnění, etickými, kulturními, sociálními a duchovními aspekty paliativního přístupu,“ uvedl ředitel Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., Ing. Miroslav Janovský. Doplnil, že kurz ELNEC tak přispěl k motivaci účastníků starat se o nevyléčitelně nemocné pacienty, s láskou, respektem k jejich jedinečnosti a snahou naplnit poslední dny nadějí a smyslem.

„Vzdělávací projekt byl jedinečný z mnoha pohledů: jednak samotným propojením vzdělávání vlastních zaměstnanců a externích spolupracovníků a dále zapojením nejen sester, ale i lékařů, sociálních pracovníků, duchovních a dalších zájemců o problematiku paliativní a hospicové péče. Účastníci si uvědomili, že někdy není v moci lékaře život pacienta zachránit.  O to větší by pak měla být snaha doprovodit ho k důstojné smrti,“ doplnil Miroslav Janovský.

Zdroj: nemjh.cz