Nemocnice Jihlava: Zahájena unikátní spolupráci s Lékařskou fakultou MU Brno

18 / 06 / 2014

Pacienti jihlavské nemocnice se od příštího školního roku začnou v ambulancích setkávat se studenty Masarykovy univerzity. Nemocnice zahájila unikátní spolupráci s Lékařskou fakultou. Jedinečné spojení smlouvou dává najevo, že studenti získají praxi ve zřízení, kterému Masarykova univerzita důvěřuje.

Každý školní rok by mělo mít v Jihlavě praxi zhruba dvacet studentů 6. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V nemocnici se jim budou věnovat lékaři interních a chirurgických oborů: „Zpětná vazba pro nás bude, že zjistíme, které předměty jsou pro studenty užitečné a kde by bylo potřeba látku doplnit, nebo naopak vypustit tak, aby se jim hodily nabyté znalosti po dokončení studia v praxi,“ vysvětluje děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Jiří Mayer, který dále uvedl: „Proměny fakulty, související se změnami ve školství a zdravotnictví, činí svým rozsahem a závažností zásadní strategické téma i pro rozvoj Lékařské fakulty v Brně.“

Spolupráce bude vedena v oblasti zabezpečení prázdninových praxí studentů Všeobecného lékařství a studentů připravujících se na výkon nelékařských zdravotnických povolání i v oblasti předpromočních praxí. Spolupráce bude rozvinuta i při akreditaci studijních programů postgraduálního a specializačního vzdělávání. Témata disertačních prací budou posléze vypisována s přihlédnutím a potencionálnímu zájmu zaměstnanců nemocnice, která může používat označení „afiliovaná“ nemocnice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Spolupráci si pochvaluje také ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev: „Jsem moc rád, že se vše podařilo. Jedná se o jedinečnou věc, kdy do nás Masarykova univerzita vkládá důvěru a toho si velice vážím,“ říká s tím, že se těší na podzim, kdy do Jihlavy přijdou první studenti. Předpokladem je, že by praxi měli v jihlavské nemocnici mladí lidé především z Vysočiny. Ti by zde také, pokud by se jim v zařízení zalíbilo, mohli zůstat pracovat. „V Česku je nedostatek lékařů a velká část z nich odchází po studiích do zahraničí. Díky praxím můžeme studentům ukázat zázemí naší nemocnice, takže je určitě větší pravděpodobnost, že se jim u nás zalíbí a chtěli by tady zůstat pracovat,“ vysvětluje Lukáš Velev.

Proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Jaroslav Štěrba zdůrazňuje: „Výběr studentů, kteří absolvují předpromoční praxe, je v kompetenci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, a ta přednostně nabídne možnost předpromoční praxe studentům s registrovaným pobytem v okruhu do 50 kilometrů od Nemocnice Jihlava“.

V jihlavské nemocnici pracuje 1300 zaměstnanců. Studentům může nabídnout pracoviště jediné infekční JIP v Kraji Vysočina a dále také patří do sítě Komplexních onkologických, Iktových, Kardiovaskulárních center a Intermediárních center perinatální péče. Nemocnice je také ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě výukovým pracovištěm Katedry zdravotnických studií pro bakalářské studijní programy porodní asistentka a všeobecná sestra.ržočina a dále je také že nabídnout pracoviště jediné infekční JIP v Kraji inaší nemocnice, takže je určitě větší pravděpodobnost, že se jim u nás zalíbí a chtěli by tady zůstat pracovat,“ vysvětluje Lukáš Velev.

Proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Jaroslav Štěrba zdůrazňuje: „Výběr studentů, kteří absolvují předpromoční praxe, je v kompetenci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, a ta přednostně nabídne možnost předpromoční praxe studentům s registrovaným pobytem v okruhu do 50 kilometrů od Nemocnice Jihlava“.

V jihlavské nemocnici pracuje 1300 zaměstnanců. Studentům může nabídnout pracoviště jediné infekční JIP v Kraji Vysočina a dále také patří do sítě Komplexních onkologických, Iktových, Kardiovaskulárních center a Intermediárních center perinatální péče. Nemocnice je také ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě výukovým pracovištěm Katedry zdravotnických studií pro bakalářské studijní programy porodní asistentka a všeobecná sestra.

Zdroj: nemji.cz

O