Nemocnice Jihlava: Za jihlavskými lékaři jezdí sbírat zkušenosti polští zdravotníci

25 / 04 / 2016

MUDr. Cech Radovan

Zhruba deset let, několikrát ročně, pořádají jihlavští lékaři akreditovaný kurz pro kolegy z České a Slovenské republiky na téma hojení komplikovaných ran. Důkazem žádanosti kurzu a toho, že je úroveň hojení ran v krajském městě Vysočiny opravdu vysoká, je i účast zdravotníků z různých nemocnic celého Polska. Tento kurz proběhl ve dnech 19 a 20. dubna 2016, v počtu zhruba 25 polských účastníků, kteří měli k dispozici vlastního překladatele a během dvoudenního kurzu, mohli sledovat převazy pacientů přímo, nebo za pomocí přenosu kamerou do školící místnosti nemocnice.

„Jak jsem se dozvěděl od polských kolegů, v Polsku zatím nemají „moderní“ metody hojení ran takovou podporu, a proto potřebují získat zkušenosti a zároveň si ověřit, že tyto metody jsou opravdu efektivní. Děláme to nejlépe, jak umíme,“ usmívá se lékař Radovan Čech, za kterým jezdí čerpat zkušenosti i vedoucí pracovníci z našich fakultních nemocnic. Ani on sám neusíná na vavřínech.  Aby jeho znalosti v tomto oboru byly co nejhlubší a nejaktuálnější, musí se také neustále vzdělávat. Absolvoval i několik školících akci v zahraničí, v Hamburku, Londýně a nyní se chystá se do Itálie.

Ambulance chronických ran v jihlavské nemocnici je otevřená dvakrát týdně, ale v případě potřeby jsou lékaři k dispozici i v jiné dny.  Nejčastěji pomoc lékařů potřebují diabetici, pacienti s žilním bércovým vředem, proleženinami nebo pacienti s komplikacemi pooperačních ran. Lékaře jihlavské nemocnice vyhledávají pacienti z celé republiky. „Tito pacienti jsou vděční za každou pomoc a stane se, že si i sami hledají postupy léčby,“ potvrzuje chirurg Radovan Čech. Pomocí nejnovějších metod lékaři například dokáží odvrátit nutnost amputace a tím zachránit dolní končetiny u pacienta s cukrovkou.

Lékaři v Jihlavě používají prakticky všechny dostupné metody léčby ran, mezi které patří i  larvoterapie, kdy se do rány pacientovi aplikuje až 300 larev, které po čtyři dny „pracují“. Během této doby natravují a posléze pojídají nekrotické tkáně a pacienta tak zbaví infekce. „Občas může člověka překvapit, že mu z pod obvazů začnou vylézat červi,“ vypráví o metodě pro silné povahy Čech.

V současnosti dochází do ambulance chronických ran jihlavské nemocnice 150-200 lidí. „Když jsem srovnával počet pacientů před deseti lety a nyní, došlo k navýšení počtu pacientů na trojnásobek. Je to dáno jednak tím, že stoupá počet pacientů s touto problematikou, ale i to, že si nás cíleně vyhledávají pacienti prakticky z celé republiky, “ dodává Radovan Čech.

Jeho práci ocení nejvíc ti pacienti, kterým zachránil dolní končetinu, ať definitivně, nebo byla   odvrácena vysoká amputace končetiny, protože je veliký rozdíl ve kvalitě života mezi pacientem po vysoké a mezi pacientem po periferní amputaci. Pokles vysokých amputací u pacientů s diabetickou nohou dokládají i statistické údaje jihlavské nemocnice.

Zdroj: nemji.cz