Nemocnice Jihlava: Velké stěhování končí, alespoň na několik měsíců

11 / 03 / 2016

jihl navigace 

Opravy interního pavilonu jsou oficiálně zahájeny. Rekonstrukci doprovází změny, které se týkají zaměstnanců nemocnice i pacientů. Přestěhovány jsou oddělení i ambulance. První stěhování skončilo v těchto dnech, další přijde na podzim.

Největší změna se týkala plicního oddělení, které se přesunulo do jiného pavilonu. Další oddělení se buď sestěhovala ze dvou pater do jednoho, nebo přesunula v rámci stejného pavilonu do jiného patra. Přesuny se týkaly nejenom hospitalizovaných pacientů, ale také těch, kteří míří do ambulancí: „Změn je hodně, jejich souhrn najdou pacienti na našich stránkách www.nemji.cz/rekonstrukce. Kompletně předěláváme také značení, protože víme, že spousta lidí se nedívá na internet, ale změny zjistí až přímo v nemocnici,“ říká ředitel Lukáš Velev. Technický náměstek Alexander Filip dodává, že i v přímo v nemocnici jsou připraveni pomoci lidem, aby nebloudili: „Na informačním centru pomáhá pan Dvořáček, který vodí pacienty na místo, kam potřebují. Současně se stěhováním přibylo lidí, kteří se v nemocnici neorientují, denně je to zhruba 15 lidí, kteří hledají nové umístění ambulancí a oddělení. Náš bývalý sanitář je připraven všem denně pomoci.“

Stěhování teď na několik měsíců přestane a znovu začne na podzim. Veškeré stavební práce potrvají tři roky. Interní pavilon pochází z přelomu 70. -80. let 20. století a od doby svého vzniku neprošel zásadnější rekonstrukcí. Opravy budou probíhat od nejvrchnějších pater směrem dolů. Celková cena rekonstrukce je 372,271.571,- Kč  včetně DPH.

Zdroj: nemji.cz