Nemocnice Jihlava: Ortopedie má nové vedení. Primářem je MUDr. Tomáš Lena

25 / 03 / 2016

MUDr. Tomas Lena jihlava

Ortopedické oddělení jihlavské nemocnice vede nový primář. Jiřího Šedivého vystřídal po osmnácti letech Tomáš Lena. Ten by chtěl navázat na kvalitní práci svého předchůdce a rád by zkrátil pacientům čekací doby na operace.

Nový primář jihlavské ortopedie vystudoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci program Všeobecné lékařství. V roce 2010 získal specializovanou způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru ortopedie a v roce 2015 v oboru traumatologie. Zkušenosti má z klinik v Praze a Hradci Králové. „V Jihlavě bych chtěl navázat na kvalitní práci personálu ortopedického oddělení, které roky skvěle fungovalo pod vedením pana primáře Šedivého, který mi předal svůj primariát. Za tu dlouhou dobu, kdy pracoval na ortopedii a zastával funkci primáře, dokázal leckdy v nelehkých podmínkách vybudovat  dobře fungující oddělení. Vychoval a vzdělal nemálo ortopedů, kteří pod jeho vedením nabyli teoretické i operační zkušenosti, a mohli tak získat specializovanou způsobilost. Někteří z nich se pak vydali vlastní cestou, protože na to byli adekvátně připraveni, jiní zůstali a dennodenní pečlivou prací dále nabízejí vysoký medicínský standard pacientům,“ říká nový primář jihlavské ortopedie Tomáš Lena, který by rád na tuto dlouholetou práci navázal, stal se součástí systému a přinesl do fungování ortopedie něco svého.

„Tím jsou nejen zkušenosti z jiného špičkového pracoviště a tedy možnost jiného pohledu na některé problematiky, ale taky bych rád sblížil neodlučitelné obory ortopedie a traumatologie. Dle možností nemocnice a nastavených trendů ortopedického oddělení bych chtěl reagovat na vysoký tlak společnosti a zrychlené doby a nabídnout pacientům obecně kratší čekací doby na operace. A to tak, aby starší nemocní a bolaví, stejně jako mladí, aktivní sportující pacienti věděli, že jsme v plném spektru a vysoké kvalitě schopni reagovat na jejich obtíže,“ dodává nový primář s tím, že v osobní vizi péče nabízené pacientům nesmí chybět jeho specializace a zároveň koníček - endoprotetika ramenních kloubů: „A to od povrchových náhrad, po rekonstrukční operativu, včetně reverzních protéz ramenního kloubu,“ jmenuje Tomáš Lena, který by chtěl nabídnout moderní řešení mnohdy dříve neřešitelných stavů a bolestí ramena v souvislosti s degenerativním onemocněním nebo v návaznosti na úraz v anamnéze.

Změna nastala také u vrchní sestry, nově tuto funkci zastává Magdaléna Lavičková.

Na ortopedickém oddělení jihlavské nemocnice je ročně hospitalizováno více než tisíc pacientů, provedeno kolem 15 tisíc vyšetření a více než tisíc operací. Mezi nejčastější výkony patří artroskopie a totální endoprotézy.