Nemocnice Jihlava chce pomoci sestřičkám ve vzdělání

Nemocnice Jihlava chce pomoci sestřičkám ve vzdělání
foto: www.nemji.cz/Nemocnice Jihlava
16 / 03 / 2022

Více všeobecných sester, které mají více kompetencí. Jihlavská nemocnice navázala další spolupráci se Střední zdravotnickou školou. Cílem je otevřít nový ročník pro zájemce z řad praktických sester, a tímto studiem si zvýšit kvalifikaci tak, aby z nich byly sestry všeobecné.

Ty mohou vykonávat více samostatné práce a mají také lepší platové ohodnocení.

„Po ukončení Střední zdravotnické školy jsou absolventky praktické sestry. Aby se staly sestrami všeobecnými, potřebují ještě studovat tři roky na vysoké nebo vyšší odborné škole,“ popisuje náměstkyně ošetřovatelské péče Hana Hladíková. Všeobecná sestra může například samostatně pečovat o pacienty, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí. Praktické sestry poskytují vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pod přímým vedením a nesmí například být samy na oddělení ve službě. Kromě kompetencí je rozdíl také v platové třídě, kdy jsou všeobecné sestry lépe ohodnocené.

„Zájem nemocnice je podpořit praktické sestry, aby si doplnily vzdělání na všeobecnou sestru. Začali jsme proto spolupracovat se Střední a Vyšší odbornou zdravotnickou školou, kde chtějí otevřít nový ročník pro Diplomované všeobecné sestry formou kombinovaného studia. Zájemci o studium musí složit rozdílové zkoušky a díky tomu by potom studium namísto tří let trvalo roky dva,“ říká Hana Hladíková.

Právě v jihlavské nemocnici mají o studium zájem už první sestřičky. Vedení se rozhodlo, že je v této snaze podpoří a pomůže se studiem. „Naši lékaři je připraví na zkoušky z anatomie a fyziologie. Přípravné semináře, které pořádáme, by jim měly pomoci zvládnout zkoušku, díky které budou přijaty. Navíc naše sestřičky budou moci studovat v rámci svého pracovního fondu,“ dodává Hana Hladíková.

K otevření ročníku je potřeba cca dvacet přihlášených studentů. Více informací o studiu najdou studenti na www.ozs-ji.cz

www.nemji.cz

 

Tagy článku