Nemocnice Jičín navázala užší spolupráci s dětskými praktickými lékaři

11 / 07 / 2016

Oblastní nemocnice Jičín a.s. má nyní rozšířenou službu v oblasti péče o malé pacienty. Díky navázání užší spolupráce s dětskými praktickými lékaři, kteří převzali část služeb na dětské pohotovosti, bude ambulantní péče o malé pacienty lépe dostupná a eliminuje se tak riziko dlouhého čekání. Stálá ambulantní služba je navíc rozšířena i na všední dny v podvečer. Praktičtí lékaři tak v nemocnici nabízí rodičům malých dětí i mladistvým pomoc při řešení akutních stavů v době po svých běžných ordinačních hodinách. 

Dětská pohotovost, která se nachází v přízemí pavilonu operačních oborů Oblastní nemocnice Jičín naproti recepci, funguje nyní zcela nově. Službu na ambulanci častěji zajišťují praktiční lékaři, kteří pacientům poskytnou pomoc v akutních případech i mimo svou běžnou pracovní dobu ve svých ordinacích. Vypomůžou tak lékařům z dětského oddělení ON Jičín a. s., kteří se starají především o děti na lůžkovém oddělení a novorozence. Právě nárůst této péče na oddělení mnohdy pro pacienty znamenal nepohodlí, protože museli na lékaře čekat, až bude uvolněn z povinností na oddělení. Nyní tedy bude v ambulanci v dané době lékař stále přítomen. „Původně byla pohotovost ve všedních dnech v případě potřeby poskytována našimi lékaři dětského lůžkového oddělení, jejichž hlavní pracovní náplní je péče o děti hospitalizované a o novorozence na porodnici. Z důvodu velkého pracovního vytížení se stávalo, že rodiče, kteří byli nuceni s nemocným dítětem navštívit pohotovost, museli na ošetření různě dlouhou dobu čekat. Proto jsme navázali další spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost z oblasti Jičína a okolí a ti služby převzali,“ uvádí ředitel ON JC a.s. MUDr. Tomáš Jedlička a dodává: „Rozšíření pohotovosti přináší pacientům v akutních případech lepší dostupnost péče. Náklady na rozšíření služby prozatím hradí naše nemocnice.“ Původně byla pohotovost zajišťována o víkendech a svátcích od 8.00 do 18.00 hodin, nyní je ordinační doba rozšířena o dvě hodiny, tedy až do 20.00 hod. a především došlo k zavedení dětské pohotovosti i ve všední dny od 16.00 do 20.00 hod. V tuto dobu ji zajišťují právě praktičtí dětští lékaři a péče navazuje na jejich běžnou ordinační dobu.

Lékařská pohotovostní služba je určena pouze k řešení akutních a neodkladných stavů malých pacientů. Neměla by sloužit k řešení déle trvajících obtíží či stavů, které je možné řešit následující den u svého praktického dětského lékaře. „Před návštěvou pohotovosti je možné předem konzultovat stav dětského pacienta na telefonu 493 582 587 (v době od 16 do 20 hodin) a poté po 20. hodině na telefonu 493 582 353. Zde se volající může poradit o vzniklých obtížích a lékař mu dá doporučení k dalšímu postupu,“ uvádí zástupkyně primářky MUDr. Jitka Hrdinová. Po ordinační době dětské pohotovosti pacienty v akutních případech ošetří lékaři přímo na dětském oddělení.

Zdroj: nemjc.cz/Ing. Magdalena Doležalová

Unknown-2