Nemocnice Jičín: Díky dotaci jsme získali nový špičkový přístroj pro šetrnější diagnostiku pacientů

01 / 06 / 2016

Koncem minulého roku získal zřizovatel nemocnice, Královéhradecký kraj, dotaci od Ministerstva zdravotnictví ve výši více jak 14 milionů korun na koupi speciální GAMA kamery. Ta byla zprovozněna letos v květnu na oddělení nukleární medicíny jičínské nemocnice. Tento špičkový přístroj bude sloužit především pro přesnější diagnostiku v oblasti kardiologie, neurologie a onkologie

Největší investicí do přístrojů v Oblastní nemocnici Jičín a.s. byla v letošním roce koupě hybridní SPECT/CT kamery Discovery NM/CT 670. Tento přístroj byl slavnostně předán 31. května 2016 do užívání pracovníkům oddělení nukleární medicíny. Sloužit zde bude ke zpřesnění diagnostiky při prováděných vyšetřeních, především v oblasti kardiologie, neurologie a onkologie. „Cena tohoto přístroje byla zhruba 18,1 milionů korun a na její koupi se podařilo získat více jak 14 milionů z dotace Ministerstva zdravotnictví. Původní přístroj již nesplňoval moderní požadavky kladené na diagnostiku v této oblasti medicíny, bylo proto třeba jej nahradit generačně novým zařízením,“ uvádí k investici předseda představenstva ON Jičín a.s. MUDr. Tomáš Jedlička.

Hybridní SPECT/CT kamera v sobě spojuje dvě funkce. „Nukleárně-medicínská část umožňuje provádět stejně široké spektrum vyšetření, které u nás bylo dosud možné, avšak s větší přesností a se snížením času vyšetření a snížením dávky radiofarmak. Zařízení pomáhá především v přesné lokalizaci nukleárně-medicínských nálezů, dokážeme nález lokalizovat na milimetry. CT část hybridní kamery navíc umí při dalším provozu poskytnout kvalitní obrazy srovnatelné se špičkovými samostatnými přístroji na radiodiagnostických pracovištích,“ říká primář oddělení nukleární medicíny MUDr. Václav Engelmann. Důležitou součástí kamery je moderní vyhodnocovací software Xeleris 3.1. „Nově budeme využívat sofistikované programy pro vyhodnocování vyšetření perfúze myokardu (program Corridor 4DM) a perfúze mozku (program Neurogam). Těšíme se, že v naší nemocnici posuneme diagnostiku metodami nukleární medicíny na vyšší úroveň,“ doplňuje primář MUDr. Engelmann.

Nukleární medicína se využívá k vyšetřování různých orgánů v lidském těle za pomoci procesů látkové výměny a s využitím radioaktivity. Nukleárně-medicínská vyšetření nezobrazují jen tvar a velikost různých orgánů, ale zobrazují i jejich funkci. „Pacientovi podáme lék, který je označen malým množstvím radioaktivní látky (tzv. radiofarmakum) a sledujeme jeho pohyb nebo rozmístění v těle. Výsledný obraz nebo dynamický záznam nám ukazují funkci jednotlivých orgánů nebo orgánových systémů v lidském těle,“ vysvětluje MUDr. Engelmann. Nejčastěji se nukleárně-medicínská vyšetření používají pro vyšetření plic, slouží k diagnostice plicní embolie, k vyšetření kosterního systému (záněty kostí a kloubů, uvolňování kloubních náhrad v ortopedii, časná detekce kostních metastáz v onkologii, diagnostika „diabetické nohy“ apod.), k vyšetření prokrvení srdečního svalu v diagnostice ischemické choroby srdeční, k vyšetření prokrvení mozku v neurologii a psychiatrii, k vyšetření funkce ledvin, štítné žlázy a příštítných tělísek a bazálních ganglií mozku (diagnostika Parkinsonovy choroby).

Zdroj: nemjc.cz

gamakamera II