Nemocnice Hořovice: Pochvaly od pacientů

19 / 08 / 2015

„Od ledna letošního roku adresovalo již 76 pacientů pochvalu na ředitelství Nemocnice Hořovice a my z toho máme pochopitelně velkou radost,“ říká Mgr. Barbora Vaculíková, náměstkyně pro kvalitu péče a procesní řízení hořovické nemocnice. „Nejčastěji pacienti oceňují přístup a ochotu zdravotnického personálu, dobrou péči a profesionalitu. Také velmi oceňují prostředí nemocnice. To vše je pro nás signálem, že se naše snahy o neustálé zkvalitňování služeb ubírají správným směrem,“ konstatuje hořovická náměstkyně.

Screenshot 2015-08-19 15.16.33

Zde uvádíme několik doslovných výňatků z doručených dopisů pacientů: „Obětavé sestřičky, které se starají a sdílejí i duševní utrpení nemocných… Pokoje, strava, čistota nevídaně nádherné. Velmi si vážím takového zdravotnictví, Hořovice jsou pro republiku vzorem,“ uvádí ve svém dopisu paní Vlasta V. z Písku, která byla hospitalizovaná v Hořovicích v červnu 2015.
„Poznal jsem zde chirurgickou ambulanci, sono a internu. Všechna tato pracoviště na mne udělala obrovský dojem svou úrovní, starostlivostí a milým a vlídným přístupem k pacientům,“ píše pan Václav H. z Prahy 8, který vedle pochvalných slov připojil i následující verše:

Nemocnice Hořovice
nejlepší je v republice
svou úrovní je jak slunce,
slunce, které zdraví dává
jste jednička a Vám sláva.

Návštěvníci velmi pozitivně hodnotí čistotu a vybavenost nemocnice, která byla za několik posledních let postupně kompletně zrekonstruována a vybavena nejmodernější přístrojovou technikou.  K lůžkové části nemocnice byla přistavěna nová křídla, díky čemuž mohly být vybaveny všechny pokoje vlastním hygienickým zařízením a snížen počet lůžek na jednotlivých pokojích. Některá oddělení mohla nově vzniknout, jako například neonatologie, kde zdravotníci pečují o předčasně narozená miminka. Pacienti často chválí i dobré jídlo ze zdejší jídelny.
Mezi pozitivními reakcemi objevilo i pár připomínek, ty jsou většinou cíleny na nedostatečnou kapacitu parkovacích míst v okolí nemocnice. Vedení nemocnice tento stav registruje a intenzivně pracuje na jeho vyřešení. O tom vypovídá i současná dostavba parkoviště pro zaměstnance přímo v areálu nemocnice a postupné kroky k vybudování parkoviště na pozemku sousedícího s areálem nemocnice. Pacienti jistě ocení i pružnější způsob objednávání přes nově vytvořenou kontaktní telefonní linku 14 500, která je zkrácená a bez předvolby 311.