Nemocnice Hořovice: Nové preventivní programy pro obyvatele Berounska

06 / 04 / 2014

Nemocnice Hořovice zavádí od letošního dubna nový program týkající se podpory zdraví obyvatelstva na Berounsku. Z nových projektů, které mají být realizovány v průběhu tohoto roku stoji za zmínku preventivní programy transfuzního oddělení. Tato největší transfúzní stanice Středočeského kraje zahájila pro svých 11 tisíc dárců speciální preventivní programy včetně konzultace s odborníkem. Nazývají se FIT ŽENA nebo FIT MUŽ a jsou zaměřeny na dárce do 40 let, zatímco programy VITAL ŽENA nebo VITAL MUŽ jsou zaměřeny na dárce nad 40 let. Součástí těchto programů bude zajištění anamnézy, tj. informace potřebné k bližší analýze zdravotního stavu pacienta, (fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku a nádorů kůže, krevní testy, vyšetření moče, ultrazvukové vyšetření břicha, EKG nebo rentgen plic).

„Tím dáváme veřejnosti najevo, že naším cílem není jen lidi léčit, ale také se věnovat jejich prevenci zdraví“, konstatuje MUDr. Luděk Pelikán, ředitel Nemocnice Hořovice. Připomíná též, že již loňský rok nemocnice organizovala různé edukační programy, prezentace a přednášky.

V rámci stejného programu byla letos Nemocnice Hořovice poprvé zastoupená na tradičních Karlštejnských hradních slavnostech, které se konaly v neděli 16. března 2014. Návštěvníkům Karlštejnských slavností byla k dispozici sanitka a zdravotníci Nemocnice Hořovice. „Návštěvníkům jsme změřili krevní cukr, tlak a také provedli funkční vyšetření plic – spirometrii“, říká Jiří Pichlík, vedoucí týmu hořovických zdravotníků na Karlštejnských slavnostech. Dodává, že zdravotnici předvedli pomůcky k provedení resuscitace včetně její instruktáže. „Celý den provázela dobrá nálada, ale smutné počasí bylo příčinou o poznání nižší návštěvnosti než která byla původně očekávána“, konstatuje Pichlík.

Dále od května 2014 Nemocnice Hořovice zahájí na svých internetových stránkách nepřetržité fungování Online lékařské poradny. „Na dotazy pacientů bude odpovídat v co nejkratším termínu jeden z lékařů nemocnice, který bude též k tomuto účelu koordinovat tým kolegů různých odborností“, dodává ředitel nemocnice Luděk Pelikán.

Foto z účasti zdravotníků Nemocnice Hořovice na Karlštejnských hradních slavnostech. 

Zdroj: nemocnice-horovice.cz (text i foto)

Novinky_02042014-f220_150