Nemocnice Hořovice: Nová ambulance pro gynekologii dětí a dospívajících dívek

22 / 04 / 2017

Od dubna 2017 v hořovické nemocnici je v provozu ambulance pro gynekologii dětí a dospívajících, ve které každé úterý ordinuje MUDr. Leoš Teslík, zatímco ve čtvrtek ordinuje jeho kolegyně MUDr. Tereza Hubová. Doktor Teslík v následujícím rozhovoru vysvětluje rozdílný přístup gynekologa k dětským pacientkám, zmiňuje otázku nasazování hormonální antikoncepce u dospívajících dívek a hovoří o dalších problémech, které přináší předčasná puberta.

V čem se liší přístup k pacientkám na dětské gynekologii v porovnání s dospělými ženami?

Při gynekologickém vyšetření dětí je nutné především navodit přátelskou atmosféru, která zbaví ostychu a strachu z vyšetření, obavy z bolesti zejména u dívek, které navštíví gynekologickou ordinaci poprvé v životě. Důležitou roli před samotným vyšetřením hraje předchozí edukace matkou, která dceru do ordinace doprovází.

Jaká vyšetření nejčastěji provádíte?

Mezi nejčastější vyšetření patří vaginoskopie s odběrem materiálu z pochvy k mikrobiologickému vyšetření nebo k nativnímu zhodnocení tzv. funkční hormonální cytologie. K základním řadíme i transabdominální ultrasonografické vyšetření orgánů malé pánve, které vyžaduje naplněný močový měchýř dítěte. U dívek, které již měly pohlavní styk, se gynekologické vyšetření provádí jako u dospělých.

Dětské aktivity přinášejí bohužel často i úrazy. Setkáváte se ve své praxi také s úrazy rodidel malých pacientek?

Samozřejmě, zejména v letních měsících převažují otevřená - tržná poranění zevních rodidel, která vyžadují ošetření v celkové anestezii za hospitalizace.

Jak je to s nasazováním hormonální antikoncepce u dospívajících dívek k léčbě těžké formy akné? Jsou známy případy, že zejména věřící matky to u svých dcer nedobře snášely, neboť měly obavy, že by to dívky předčasně vedlo k zahájení sexuálních aktivit. Setkal jste se s tímto problémem?

Vzhledem k tomu, že dívky s hyperandrogenními stavy jsou zpravidla do gynekologické ordinace referovány pediatry, dermatology a zejména dětskými endokrinology, tak matky těchto dívek nemívají problém s terapeutickým nasazením kombinované hormonální antikoncepce z této indikace. Se striktně odmítavým postojem matek se prakticky nesetkáváme.

Jaké jsou přínosy hormonální antikoncepce pro dospívající dívky a jaké jim to může přinést teoretická zdravotní rizika?

Kromě antikoncepčního efektu zaznamenáváme celou řadu pozitivních vedlejších účinků jako je např. zpravidelnění cyklu, snížení intenzity krvácení, eliminace dysmenorey, premenstruačního syndromu, prevence vzniku ovariálních cyst, ovlivnění hyperandrogenních stavů apod. K eliminaci event. zdravotních rizik je před nasazením preparátu důležité vstupní vyšetření gynekologem s odběrem rodinných i osobních anamnestických dat zejména s ohledem na tromboembolická onemocnění.

Jaké problémy přináší předčasná puberta u dívek?

Dětský gynekolog ve své ordinaci velmi často vyšetřuje dívky s různými formami předčasného pohlavního dospívání, podílí se na jejich léčbě ve spolupráci s dětským endokrinologem, protože insuficientní nebo neadekvátní léčba předčasné puberty může vést k závažnému poškození dítěte ve formě předčasného ukončení jeho tělesného růstu.

Jak je důležitá v dětské gynekologii spolupráce s odborníky z dalších oborů?

Dětská gynekologie je obor převážně ambulantní a mezioborová součinnost s praktickými lékaři pro děti a dorost, nemocničními pediatry, nefrology, dětskými endokrinology a chirurgy je velmi důležitá a cenná. Podílí se tak na zlepšení komplexní péče o děti a dorost.

Zdroj: nemocnice-horovice.cz

horovice gyn