Nemocnice Hořovice: Díky příznivému hodnocení nemocnice získala statut Perinatologického centra

11 / 04 / 2014

Perinatologického centra intermediární péče (PCIMP). Hořovická žádost uspěla v hodnocení odborné komise složené ze zástupců České neonatologické společnosti a zástupců Sekce perinatální medicíny. Ti doporučili zdravotním pojišťovnám, aby byl Nemocnici Hořovice přiznán statut Perinatologického centra. O tento statut žádalo celkem dvacet center intermediární péče, ale pouze jedenáct z nich ho získalo.

„Tato zpráva je pro nás velmi potěšující, je to další důkaz našich dobrých výsledků“, konstatuje s jistou dávkou hrdosti MUDr. Luděk Pelikán, ředitel Nemocnice Hořovice. Perinatologické centrum představuje totiž pracoviště poskytující komplexní péči o nejzávažnější stavy vyskytující se v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí jak u matky, tak i u plodu a novorozence. Podle ředitele hořovické nemocnice se jedná především o kritické stavy ohrožující život rodičky nebo plodu jako jsou různé nemoci srdce nebo jiná závažná onemocnění matky provázející těhotenství, předčasné porody atd.

V rámci Nemocnice Hořovice funguje již několik let neonatologické oddělení s jednotkou intenzivní a intermediární péče pod vedením zkušené primářky MUDr. Mileny Dokoupilové. „Při kladném posuzování naší žádosti hrála nepochybně zásadní dosavadní výkonnost našeho Gynekologicko-porodnického oddělení, tzn. počet porodů a počet nezralých novorozenců a také současná přítomnost dětského oddělení“, dodává MUDr. Pelikán, který připomíná, že ve stejný měsíc statut PCIMP byl udělen např. Nemocnici Na Bulovce nebo Městské nemocnici Ostrava. „Hořovická porodnice U slunečné brány s více než 1.400 porodů ročně představuje dnes největší porodnicí Středočeského kraje a může směle konkurovat těm největším a nejmodernějším pražským porodnicím“, konstatuje ředitel Nemocnice Hořovice.

Novinek však gynekologicko-porodnické a neonatologické oddělení hořovické nemocnice v dohledné době bude nabízet mnohem víc. „Chystá se například přestavba celého neonatologického oddělení, pokračuje modernizace přístrojového vybavení a již po celkové rekonstrukci bude znovu uvedena do provozu zbrusu nová gynekologie“, konstatuje MUDr. Aleš Klán, primář Gynekologicko-porodnického oddělení.  Pacientky toho oddělení mají již k dispozici mnohem víc prostoru a vlastní sociální zařízení. „Společně s kolegy z dětského a neonatologického oddělení jsme tady udělali velký kus práce. Nadále v tom ale chceme pokračovat, abychom nabízeli co nejkvalitnější péči pro ženy a jejich děti,“ dodává MUDr. Klán.

Zdroj: nemocnice-horovice.cz (text i foto)

Novinky_10042014-f220_150