Nemocnice Havlíčkův Brod: Zaměstnancům pomáhá umělá inteligence

Nemocnice Havlíčkův Brod: Zaměstnancům pomáhá umělá inteligence
foto: www.onhb.cz/ON Havlíčkův Brod - Umělá inteligence
06 / 12 / 2021

Nemocnice Havlíčkův Brod se podílí na projektu umělé inteligence s využíváním aplikace personální práce, především v oblasti psychodiagnostiky. Aplikace je uživatelsky velmi přívětivá a doplňuje osobní úhel pohledu. Tuto aplikaci zavádí psycholog nemocnice Mgr. Jiří František Průža.

Nemocnice Havlíčkův Brod je prvním nemocnicí v České republice, která aplikaci Talk2amy  využívá. „Věříme, že jde o užitečný nástroj v náboru nových zaměstnanců, ale i o péči těch stávajících,“ říká jeden z jejich tvůrců Mgr. Průža.

Již nyní aplikaci nemocnice využívá při náboru zaměstnanců na některé pozice např. na oddělení ARO, JIP apod.

Platforma Talk2amy je výsledkem tvůrčí spolupráce skupiny profesionálů zastřešených společností Mongata. Jedná se o unikátní interdisciplinární propojení psychologů, specialistů z oblasti ICT, odborníků na umělou inteligenci, matematiků, grafických designerů a dalších. Tato interdisciplinární psychologická platforma kombinuje nejnovější postupy v psychologii s umělou inteligencí a vytváří tak základ pro výpočty v oblasti psychologie osobnosti. „Dokáže posoudit lidskou osobnost jako celek. Výsledkem je pak náhled na osobnost skládající se z vícerozměrných osobnostních vektorů představujících různé aspekty lidské osobnosti. Je kombinací známých modelů se specializovanými modely a výpočty, „ dodává nemocniční psycholog.

www.onhb.cz

Vyzkoušet ji může každý:

//www.talk2amy.com/

Tagy článku