NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD: Včasný záchyt karcinomu plic

NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD: Včasný záchyt karcinomu plic
foto: www.onhb.cz/Plicní oddělnení ON Havlíčkův Brod
09 / 05 / 2022

Plicní ambulance Nemocnice Havlíčkův Brod se zapojila do pilotního projektu – Program časného záchytu karcinomu plic. Karcinom plic je nejčastější typ nádorového onemocnění plic.

„Může být částečně geneticky podmíněn, ale hlavní příčinou vzniku jsou vnější faktory, zejména kouření. Část populace má bezpříznakový průběh a dostaví se k lékaři pozdě, v době kdy nelze již nádor operativně řešit,“ říká primářka plicního oddělení MUDr. Romana Švecová.

 

Primárním cílem časného záchytu karcinomu plic je včasná a přesná diagnóza daného onemocnění, která povede v kombinaci s vhodnou navazující léčbou ke snížení mortality v důsledku tohoto onemocnění. Časný záchyt onemocnění bude dále spojen s programem odvykání kouření, což povede k snížení nádorové i nenádorové morbidity.  Důležité je zachycení karcinomu v rané fázi onemocnění, kdy má léčba největší účinek a nádor je operovatelný a bez metastáz v okolních tkáních.

 

Projekt se týká osob, kterým je mezi 55 až 74 lety a kouří dvacet a více let dvacet cigaret denně. Mohou to být i ti, kteří přestali kouřit před méně než 10-15 lety, ale byli to denní kuřáci dvaceti cigaret po dobu dvaceti let nebo třeba čtyřiceti cigaret po dobu deseti let.

 

Cílová skupina populace:

  • Věk: 55 – 74 let.
  • Současní nebo bývalí kuřáci.
  • 20 a více balíčkoroků.
  • U současných kuřáků ochota přestat kouřit.
  • Ochota být zařazen do programu časného záchytu karcinomu plic.

Podmínky vstupu do programu:

  • Doporučení od praktického lékaře.
  • Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů a řádně vyplněný dotazník (bude vydán na plicní ambulanci).
  • Objednání se do plicní ambulance 569 472 450.

 

Pacient bude v naší ambulanci objednán k funkčnímu vyšetření, RTG plic a následující den bude pozván k zhodnocení výsledků a vyšetření pneumologem.

www.onhb.cz

Tagy článku