Nemocnice Havlíčkův Brod: Laboratoře zvládají navyšování odběrů

Nemocnice Havlíčkův Brod: Laboratoře zvládají navyšování odběrů
foto: onhb.cz/ON Havlíčkův Brod - odběrový stan
12 / 11 / 2020

Odběrový stan na Covid-19 v Nemocnici Havlíčkův Brod funguje již sedm dní v týdnu. Denně zde zdravotníci zvládnou otestovat 200 pacientů s podezřením na Covid-19. Zároveň nový přístroj umožňuje zvládat zpracování většího množství vzorků.

Velice efektivně a v krátkém časovém úseku pacienti jdoucí na odběry přijíždějí či přicházejí do odběrového stanu na hlavním nemocničním parkovišti a rychle se vrací do svých domovů. Výsledky přitom dostávají do 24 hodin, nejdéle 48 hodin od výtěru. Oddělení společných laboratoří získalo v minulém týdnu nového pomocníka - vysokokapacitní přístroj na vyhodnocování vzorků. Aktuálně se jeho provoz rozjíždí, a tak se denně v laboratoři zvládne vyhodnotit 200 až 250 vzorků.

ON HB / onhb.cz

 „Naše nemocnice je zcela samostatná ve vyhodnocování vzorků. Velký dík patří personálu oddělení společných laboratoří, který se snaží dlouhodobě zvládat navyšování odběrů dle potřeb hygienické stanice, praktických lékařů i interních požadavků pro hospitalizované pacienty, tak jak to vyžaduje epidemiologická situace,“ řekla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Lada Nováková, PhD.  

Stabilní týmy zdravotníků v odběrovém stanu zde fungují již od března letošního roku, a to bez přestávky. Nemocnice v Havlíčkově Brodě totiž jako jediná v kraji nezrušila provoz stanu ani po jarní pandemii.

V Nemocnici Havlíčkův Brod bylo od začátku září hospitalizováno již 350 Covid-19 pozitivních pacientů na různých odděleních- infekční, plicní, interní, chirurgické, ortopedické, ARO a interní JIP či oddělení následné péče a rehabilitace. Lůžkový fond nemocnice je zatím dostačující. Téměř vytížené jsou kapacity JIPkových lůže a lůžka ARO.  Do dnešních dnů bylo v izolaci 150 zaměstnanců nemocnice ze všech profesí.

ON HB / onhb.cz

Informace o Covid-19 v NHB naleznete na

www.onhb.cz

Tagy článku