Nemocnice Havlíčkův Brod: Laboratoř spustila testování na nový typ koronaviru

Nemocnice Havlíčkův Brod: Laboratoř spustila testování na nový typ koronaviru
foto: firmy.cz
01 / 05 / 2020

Oddělení společných laboratoří se minulý týden zařadilo na Státním zdravotním ústavem schválený seznam laboratoří vyšetřující vzorky na nový typ koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR.Po sestavení personálního týmu, prvních dnech zkušebního režimu a vychytávání administrativních požadavků se laboratoř pomalu připravuje na plný provoz, kdy by měla vyšetřit až 40-50 vzorků denně a uspokojit tak potřeby Nemocnice Havlíčkův Brod, Psychiatrické nemocnice a i části potřeby odběrového centra.

"Sériové vyšetřování PCR na SARS-CoV-19 probíhá na našem pracovišti zatím pouze v pracovních dnech. Výsledky vyhodnocených analýz jsou vkládány do laboratorního informačního systému laboratoře a povinných registrů ke sběru dat COVID-19," sdělil primář oddělení MUDr. Marián Medňanský.

Pro účely samotného testování byla vyčleněna laboratoř, která je vybavena zařízením pro manuální izolaci nukleových kyselin, laminárním boxem bezpečnostní třídy II. a přístrojem pro real time PCR RotorGene 6000 od firmy Biovendor. "Diagnostický kit Coronavirus (2019-nCoV) multiplex PCR je sestaven pro detekci 3 oblastí virového genomu SARS-CoV-2-ORF1ab, genu E, genu N a vnitřní kontroly pro sledování průběhu reakce. Dále máme k dispozici, při nutnosti rychlého vyloučení onemocnění novým typem koronaviru, stanovení na přístroji GeneXpert, kde není nutná předchozí izolace virové RNA, ale cena vyšetření je vyšší," upřesnil primář Oddělení společných laboratoří.

 www.onhb.cz, Petra Černo

 

 

 

Tagy článku