Nemocnice Havlíčkův Brod: Gama kamera se měnila po 14 letech

Nemocnice Havlíčkův Brod: Gama kamera se měnila po 14 letech
foto: www.onhb.cz/SPECT-CZ ONHB
03 / 02 / 2022

Nová hybridní gama kamera umožňující celotělové, SPECT a SPECT/CT vyšetření je špičkovým modelem, který od minulého roku využívají lékaři brodské nemocnice. Kombinuje vysoce výkonné CT s pokročilým zobrazováním SPECT tak, aby vyhovovalo i těm nejnáročnějším situacím.

Ročně totiž oddělení nukleární medicíny na tomto přístroji provede  6 tisíc diagnostických a terapeutických výkonů.

„Jedná se o obměnu přístroje po 14 letech. Tato nová gama kamera disponuje moderním softwarem a je přínosem pro prakticky všechny lékařské obory naší nemocnice, zejména pro onkologii, ortopedii, pneumologii, endokrinologii, urologii ale i pro kardiologii, neurologii, interní lékařství či chirurgii a nefrologii. Sofistikovaný hardware značně zvýší také komfort pro pacienty,“ říká primář oddělení MUDr. Petr Libus.

ON Havlíčkův Brod / www.onhb.cz

Jde o flexibilní systém Symbia Intevo Bold firmy SIEMENS nabízející řadu výkonných a jedinečných možností SPECT a CT. Finanční prostředky na její nákup jsme získali z evropských fondů. Pořizovací cena byla 24.5 milionu korun. „Jde o špičkový a nejvyšší model řady Symbia této firmy s 32 řadovým transmisním CT. Dochází k vyššímu rozlišení obrazu a technologie umožňuje lépe lokalizovat a charakterizovat onemocnění pro přesnější vyjádření stavu,“ dodal vedoucí oddělení zdravotnické techniky Ing. Adam Fila  Celý systém obsahuje výpočetní systém s akvizičním pracovištěm a vyhodnocovacími pracovišti, s připojením a komunikací se stávajícími nemocničními systémy.

Obor nukleární medicína historicky rozvinul molekulární zobrazovánía jako jediný obor jej v široké míře využívá i v klinické praxi. Základem činností oboru je využívání otevřených zdrojů ionizujícího záření pro diagnostiku a terapii. Jako součást diagnostického zobrazování s otevřenými zářiči využívá také generátory ionizujícího záření.

Oddělení nukleární medicíny opakovaně obhájilo nejvyšší odbornou NM akreditaci II. stupně a účastní se výuky a školení nových pracovníků v nukleární medicíně. V onkologii spolupracuje na detekci metastatického procesu kostního či primárních kostních tumorů. Významného rozvoje se dočkala i diagnostika neuroendokrinních tumorů a chorob nadledvin. Zavedena je ambulantní léčbu hyperthyreóz. V pneumologii se jedná zejména o diagnostiku embolií do větví plicnice a kvantifikací plicní perfuze a ventilace. Neurologie a psychiatrie používá metody nukleární medicíny k časné diagnostice ischemií v oblasti mozku, diagnostice syndromu demence, ke zjištění epileptogenního fokusu, diagnostiku tranzitorní ischemické ataky, vaskulární rezervy mozku a diagnostiku Parkinsonovy nemoci. Významná je spolupráce s ortopedickým oddělením jak v diagnostice, tak v léčbě zejména v oblasti osteologie, diagnostice zánětů a léčbě chronických zánětů kloubů. V osteologii kromě onkologických indikací je velice důležité sledování septických kostních zánětů, aseptických nekróz.  Dále se nukleární medicína zabývá zjišťováním trombózy hlubokého žilního systému či detekcí sentinelových uzlin, atd. Více na www.onhb.cz – Spektrum péče Oddělení nukleární medicíny.

www.onhb.cz

 

Tagy článku