Nemocnice Frýdek-Místek: Sportujete a chcete vědět, jak na tom jste?

07 / 11 / 2014

Od listopadu tohoto roku nabízí frýdecko-místecká nemocnice nově možnost zátěžových vyšetření pro sportující veřejnost. Jedná se o vyšetření výkonnostních, vrcholových, ale i rekreačních sportovců, kteří chtějí vědět, zdali je pro ně fyzická námaha bezpečná, jakou mají kondici a co dělat, aby se jejich výkonnost zlepšila.

„Kromě zátěžové ergometrie máme nyní nově k dispozici i zátěžovou spiroergometrii, která je daleko přesnější. Při spiroergometrickém vyšetření jsme schopni stanovit přesně anaerobní práh, vrcholovou spotřebu kyslíku a další parametry, dle kterých doporučujeme optimální tréninkovou zátěž,“ řekl zakladatel projektu tělovýchovného lékařství MUDr. Ing. Kamil Zeman, Ph.D.

„Zátěžová vyšetření můžeme provádět jak na bicyklovém ergometru, tak na běhátku dle požadavků a potřeb vyšetřovaných. Zaměřujeme se jak na dospělé, tak na děti od výšky 140 cm. Velkou výhodou je návaznost na dětskou a dospělou kardiologii v případě abnormálních nálezů,“ upřesnila vedoucí lékařka MUDr. Ludmila Pohludková.

S výhodou je možné těchto vyšetření využít i u obézních a nemocných jedinců (např. kardiaků, diabetiků, u pacientů s plicním onemocněním apod.), kteří chtějí změnit svůj životní styl a začít pravidelně sportovat. Při vyšetření lékaři doporučí vhodnou formu a intenzitu zátěže, indikované jedince lze zařadit i do programu rehabilitace kardiaků v prostorách denních lázní, kam mohou přechodně docházet na pravidelné tréninky pod kontrolou specializovaného fyzioterapeuta.

Program zátěžové diagnostiky je počáteční fází projektu tělovýchovného lékařství, jehož součástí bude i úzká spolupráce s ortopedií při řešení onemocnění pohybového aparátu, případně traumat. V přípravě je možnost navázání smluvních vztahů se sportovními kluby v regionu.

„Celý projekt je naplánován do několika fází tak, aby se v následujících letech po dostavbě chirurgického pavilonu a zlepšení prostorových podmínek mohlo zapojit i rehabilitační oddělení, kde jsou již nyní kvalifikovaní specialisté, ale jsou limitováni stávajícími prostorovými a přístrojovými podmínkami,“ doplňuje doktor Zeman.

Tato vyšetření nejsou, pokud není zdravotní indikace, hrazena ze zdravotního pojištění a jedná se o placenou službu. Ceník je zveřejněn na webových stránkách nemocnice v sekci Ambulance - Sportovní ambulance.

Objednat se je možné již nyní na funkční vyšetřovně Interního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku na telefonním čísle 558 415 353 od 7:00-14:00 hodin nebo e-mailem na adrese .

Zdroj: nemfm.cz