Nemocnice Děčín: Stravovací provoz prošel modernizací

09 / 01 / 2017

ImgHandler.ashx-19

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., v závěru roku 2016 prošel rekonstrukcí. Modernizace provozu, který denně připraví na čtyři stovky obědů pro pacienty a zaměstnance Krajské zdravotní, spočívala v úpravě a rozšíření dosavadní technologie rozvodů vzduchotechniky, výměně digestoří v hlavní varně a montáži nových rozvodů v provedení SPIRO (kruhové) včetně posílení výkonným ventilátorem RM 250 na každé digestoři.

Rekonstrukci stravovacího provozu v děčínské nemocnici v ceně 636 642 Kč včetně DPH si vyžádal nevyhovující stav zastaralého zařízení. V souvislosti s rekonstrukcí vzduchotechniky došlo také k dílčím stavebním úpravám, a to zejména k instalaci nového stropu, opravě povrchů stěn a byla vyměněna všechna svítidla, vše v celkové výši cca 230 tisíc včetně DPH. Modernizaci stravovacího provozu Nemocnice Děčín, o. z., financovala Krajská zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů.

„Nová vzduchotechnika znamená zejména zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců. Je jedním ze základních parametrů pro to, abychom zachovali kvalitu produkce kuchyně. Protože když se neodsává pára, vlastně ani pořádně nevidíte, co vaříte. Zařízení už nesplňovalo hygienické podmínky a s vlhkostí se tvořila plíseň. Oproti stavu před rekonstrukcí tak došlo ke zlepšení o dvě stě procent, digestoře konečně vypadají, jak by se dnes v takovém provozu předpokládalo,“ s nadsázkou si pochvaluje Yvonna Pacovská, vedoucí Střediska léčebné výživy a stravování Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.

„Instalace nové vzduchotechniky je jednou z menších, ale pro chod nemocnice důležitých akcí. Pro naše zdravotnické zařízení v Děčíně ale chystáme v nejbližší době i větší investiční akce, jako je revitalizace pavilonu ,I´ v roce letošním, zásadní dostavbu nových operačních sálů včetně emergenčního příjmu pro rok následující, a již letos také výměna více než stovky oken na chirurgii, v budově ,E´,“ informoval Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., během svého pátečního pracovního programu v děčínské nemocnici.

Od 1. 1. 20017 byl navýšen počet systémových míst tohoto oddělení na 21. V současnosti má vedoucí střediska k dispozici 17 zaměstnanců.logo-kz