Nemocnice České Budějovice slavnostně zahájila provoz zrekonstruovaného Chirurgického oddělení

Nemocnice České Budějovice slavnostně zahájila provoz zrekonstruovaného Chirurgického oddělení
20 / 09 / 2017

Nemocnice České Budějovice slavnostně zahájila provoz zrekonstruovaného Chirurgického oddělení

Chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice má nové zázemí. Z pavilonu CH se přestěhovalo do zrekonstruovaného 2. a. 3. patra prostor pavilonu C. V uplynulých dvou letech tak byl v rámci stavebních prací v nemocnici postupně přestavěn téměř celý centrální pavilon.

Během dvou let bylo zrekonstruováno dvanáct stanic standardní lůžkové péče a jednotka intenzivní péče, dále byly vytvořeny dvě nové lůžkové stanice a dvě jednotky intenzivní péče.Všechny prostory jsou vybaveny moderními ochrannými prvky, výmalba je laděna do pastelových tónů. Samozřejmostí jsou zrekonstruované lůžkové pokoje včetně sociálů, nová vzduchotechnika s klimatizací a šatny pro devět set zaměstnanců,“ vyjmenovává vedoucí technického oddělení nemocnice František Bostl.

Mimo to bylo v pavilonu C zrekonstruováno i oddělení nukleární medicíny v souvislosti s instalací PET kamery a v rámci nákupu dvou lineárních ozařovačů došlo k optimalizaci rozmístění onkologického oddělení, a to z původních třech pater do jednoho. Také kardiocentrum získalo zcela nové odborné ambulance.

„Kromě stavebních změn jsme se ve svých plánech zabývali i novým logickým uspořádáním jednotlivých oddělení, která dosud byla v různých nepropojených pavilonech daleko od sebe. Zrekonstruován tak byl praktický celý centrální pavilon,“ říká předseda představenstva Nemocnice České Budějovice Břetislav Shon a dodává: „Cílem těchto nových uspořádání je mít blízko sebe odbornosti, které jsou si blízké i medicínsky, kde se velmi často dělá mezioborově společná terapie, diagnostika a lékaři spolu musí v rámci ambulantní i hospitalizační péče úzce spolupracovat.“

Chirurgické oddělení bylo přesunuto proto, že má medicínsky velmi blízko ke gastroenterologii, hrudní chirurgie ke kardiochirurgii, cévní chirurgie ke kardiologii a angiologii, které patří do ranku interního. „Touto změnou mohou být v některých případech hrudní a cévní chirurgie používány společné operační sály chirurgů a kardiochirurgů. Stejně tak bude využívána společná přístrojová technika a tak dále. Jsme přesvědčeni, že se péče o pacienta úzkou mezioborovou spoluprací opět zlepší,“ zdůrazňuje primář chirurgického oddělení Petr Pták.

Náklady na přestavbu pavilonu C pro účely chirurgického oddělení včetně nákladů na projektovou dokumentaci byly přibližně 27 milionů korun, přičemž náklady na opravu samotné jednotky intenzivní péče byly 7 milionů korun. Celkové náklady komplexní rekonstrukce centrálního pavilonu činní téměř 200 milionů korun. Vše bylo financováno z vlastních zdrojů Nemocnice České Budějovice, a.s.

Všechny rekonstrukce a restrukturalizace souvisí s kontinuálním zvyšováním kvality zdravotní péče, kterou Nemocnice České Budějovice, a.s., svým pacientům poskytuje. Díky výše uvedeným změnám se například zlepšily podmínky pro spolupráci jednotlivých oddělení a pro komunikaci lékaře s pacientem, stejně jako byly vytvořeny nové prostory pro studium odborného personálu. Medicína v českobudějovické nemocnici je na špičkové evropské úrovni a platy zaměstnanců patří v rámci ČR k těm nejvyšším.