Nemocnice České Budějovice slavnostně otevřela nové pracoviště centrálních operačních sálů a centrální sterilizace

Nemocnice České Budějovice slavnostně otevřela nové pracoviště centrálních operačních sálů a centrální sterilizace
foto: www.nemcb.cz/Salvnostní otevření
10 / 06 / 2022

Nemocnice České Budějovice, a.s. v pátek 10. června slavnostně otevřela nové centrální operační sály a novou centrální sterilizaci. Stavba byla realizována v období od listopadu 2019 do května 2022 sdružením firem OHLA ŽS a Metrostav.

Celkové náklady stavby činily včetně nákladů na projektovou přípravu a dalších souvisejících výdajů 1,15 miliardy korun.

„Kromě vybudování 12 operačních sálů s kompletním zázemím, centrální sterilizace
a centrálních skladů pro operační sály v sobě tato první etapa přístaveb a rekonstrukcí pavilonu CH zahrnuje vybudování dospávacího pooperačního pokoje, jednotky intenzivní péče, čtyř standardních lůžkových stanic, prostoru pro novou magnetickou rezonanci či prostorů pro technologie celého objektu
. V následujících týdnech prostory dovybavíme tak, aby zde po zkušebním provozu mohli být první pacienti operováni od tohoto září,“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. 

„Jedná se o největší stavební investici v historii českobudějovické nemocnice a zároveň přelomový bod v chodu nemocnice. Nové operační sály otevíráme po dlouhých 29 letech, přičemž dosud nejnovější sály byly v pavilonu C otevřeny v roce 1993. Financování této stavební akce je založeno na třech pilířích: vlastních zdrojích nemocnice, investiční podpory z rozpočtu Jihočeského kraje a dotačních prostředků z programu REACT-EU,“ řekl hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba.

„Na právě dokončenou 1. etapu přestavby pavilonu CH naváže 2. etapa, v rámci které bude v průběhu následujících dvou let vybudováno mimo jiné dalších 6 operačních sálů, druhý dospávací pooperační pokoj se 13 lůžky, druhá šestnáctilůžková JIP, 3 standardní lůžkové stanice s celkem 96 lůžky, veškeré ambulantní provozy Očního oddělení, ORL, Ortopedie a Plastické chirurgie,“ sdělil MUDr. Aleš Petřík, Ph.D., ředitel chirurgických oborů.

Realizace přestavby a dostavby pavilonu CH byla náročná nejen proto, že se jednalo
o odborná zdravotnická pracoviště. Pracovali jsme za plného provozu sousedících oddělení, např. magnetické rezonance, jejichž fungování stavba nesměla omezit. V týmu Metrostavu pracovali převážně kolegové Jihočeši a o to více jsme rádi, že jsme se mohli podílet na rozvoji naší českobudějovické nemocnice
,“ uvedl Ing. Martin Stašek, ředitel jihočeského zastoupení společnosti Metrostav a.s.

„Je nám ctí být součástí dalšího významného projektu v historii Nemocnice České Budějovice
a těšíme se na pokračování dlouhodobé spolupráce. Zakázka, jejímž cílem byla větší koncentrace lékařské péče do jednoho místa a navýšení komfortu pacientů, je pro nás vždy prioritou
,“ dodal
Ing. Roman Kocúrek, generální ředitel OHLA ŽS, a.s.

 

Podrobný popis jednotlivých částí provedených přístaveb, nástaveb a stavebních úprav pavilonu CH

V první etapě přístaveb a rekonstrukcí pavilonu CH bylo vybudováno:

  • 12 operačních sálů s kompletním zázemím
  • nová centrální sterilizace se skladovacími prostory pro operační sály
  • jednotka poanestetické péče (dospávací pooperační pokoj, 22 lůžek)
  • prostor pro novou magnetickou rezonanci
  • jednotka intenzivní péče (JIP, 16 lůžek)
  • observační prostory navazující na trauma urgentní příjem
  • 4 standardní lůžkové stanice (2x 33 lůžek, 1x 31 lůžek, 1x 30 lůžek)
  • související technické zázemí (strojovny VZT, elektrorozvodny, 2 nové trafostanice, komunikační prostory – schodiště, chodby a výtahy apod.)

 

V předstihu před sedmipodlažní přístavbou a rekonstrukcí pavilonu CH byla již v polovině roku 2021 dokončena jedna z částí stavby 1. etapy nyní slavnostně otevírané stavby, kterou byla nástavba tří podlaží nad pavilonem CH1, tj. nad původní přízemní budovou, ve které jsou pracoviště stávajících dvou magnetických rezonancí. Ve 2. a 3. NP této nástavby jsou umístěny dvě z výše uvedených lůžkových stanic (každá s 33 lůžky) a ve 4.NP se nachází šestnáctilůžková JIP.

Zbývající části stavby, které byly dokončeny v květnu 2022, jsou provozně členěny následovně:

Operační sály jsou umístěny ve 2., 3. a 5. nadzemním podlažím, přičemž ve 2. NP jsou
v 1. etapě čtyři sály (ve 2. etapě v tomto podlaží bude umístěno dalších šest sálů) – jedná se
o jeden sál určený primárně pro gynekologii, dva sály pro urologii a jeden sál pro robotické operace Urologického oddělení, Gynekologicko-porodnického oddělení a Chirurgického oddělení.

Ve 3. NP je šest operačních sálů, ve kterých bude po dokončení druhé etapy přístavby pavilonu CH operativa Neurochirurgického oddělení (2 sály), Oddělení plastické chirurgie (1 sál), Ortopedického oddělení (2 sály) a artroskopických výkonů ortopedických a traumatologických (1 sál).

V 5. NP jsou dva operační sály, z nichž jeden je určen pro Oční oddělení a druhý pro výkony v lokální anestezii – především pro Oddělení plastické chirurgie, Neurochirurgické oddělení (karpální tunely) a Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL). U všech operačních sálů jsou předsálí pro uspávání pacientů a vždy pro dva sály předsálí pro kontrolu pacientů před odvozem ze sálů.

Dále jsou v prostorech sálů umístěny denní místnosti, pracovny lékařů, kanceláře a další skladové prostory. Mezi sály a přístupovými chodbami se nachází překladové místnosti pacientů se speciálními výškově a stranově posuvnými uzavíratelnými překladovými pulty.

Ve 2. NP je umístěn dospávací pokoj s celkovou kapacitou 22 lůžek, z čehož 4 jsou v oddělených izolačních boxech. Tento dospávací pokoj je možno dále rozdělit na dvě části, což může být využitelné např. při rozsáhlejších epidemiích apod.

Ve 4. NP je umístěna Centrální sterilizace a prostory pro centrální skladování operačních sálů. Prostory Centrální sterilizace jsou členěny na 3 části:

V první části je prostor pro předmytí a následné vkládání nástrojů do prokládacích myček, ve druhé části je umístěno setování a kontrola nástrojů po jejich umytí před provedením sterilizace a ve třetí části je sterilní prostor, kde bude po vyjmutí nástrojů ze sterilizátorů prováděna jejich distribuce na jednotlivá pracoviště (zejména na centrální operační sály),

V centrální sterilizaci jsou umístěny 4 jednokomorové a 1 vícekomorová prokládací nástrojová myčka, dále 2 prokládací velkokapacitní myčky umožňující mytí velkých vozíků Pracoviště je vybaveno 2 prokládací dezinfektory na flexibilní endoskopy, 1 prokládacím plasmovým sterilizátorem a 5 velkokapacitními parními prokládacími sterilizátory.

Centrální sterilizace má svou vlastní úpravnu vody, navíc je v ní umístěna i místnost s technologií dávkování mycích prostředků do myček nástrojů. Mycí část centrální sterilizace je přímo spojena s centrálními operačními sály, výtahem pro zavážení použitých nástrojů ze sálů a je zde také příjmový prostor pro příjem použitých nástrojů z provozů mimo centrální operační sály.

V 5. a 6. NP jsou umístěny dvě lůžkové stanice, které budou až do dokončení 2. etapy sloužit dočasně Oddělení úrazové chirurgie. Ve stanici v 5. NP je připraven prostor pro 30 lůžek. Každý pacientský pokoj má vlastní sociální zázemí včetně sprchového koutu. Součástí této stanice jsou dvě vyšetřovny, inspekční pokoj sester, služební pokoj lékařů se sociálním zázemím, kancelář, velká mycí místnost pro asistované mytí pacientů a čistící místnost. Lůžková stanice v 6. má celkovou kapacitu 31 pacientských lůžek. U této stanice je pak umístěno administrativní zázemí – pracovna primáře, sekretariát, zasedací místnost
a pracovna lékařů. Po dokončení 2. etapy bude lůžková stanice v 5. NP vyhrazena Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL) a stanice v 6. NP Očnímu oddělení.

Prostory pro technické zázemí umístěné v 7. NP v sobě zahrnují především velkou strojovnu vzduchotechniky (např. každý operační sál má vlastní vzduchotechnickou jednotku), kompresorovou stanici se třemi kompresory pro medicinální vzduch a dvěma kompresory pro stlačený vzduch určený na pohon technologických zařízení, elektrorozvodnu a prostor pro záložní bateriový zdroj elektrické energie. V 1. NP jsou pak umístěny dvě nové trafostanice a tři místnosti pro medicinální plyny – jedna pro O2, druhá pro CO2 a třetí pro N2O.  V 1. PP jsou pak umístěny dva nové dieselagregáty – náhradní zdroj elektřiny, část hlavní rozvodny NN a místnost ústředny elektronické požární signalizace a evakuačního rozhlasu.

Zdroj: www.nemcb.cz

Slavnostní otevření / www.nemcb.cz

Tagy článku