Nemocnice České Budějovice přijímá další opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

Nemocnice České Budějovice přijímá další opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19
foto: nemcb.cz/Michal Šnorek
16 / 03 / 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 194, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění COVID-19) na území České republiky nouzový stav, a za účelem snížení spotřeby osobních ochranných prostředků v běžném provozu vyhlašuje Nemocnice České Budějovice, a.s. následující mimořádná opatření:

1) S účinností od 17. 3. 2020 dochází ke zrušení veškerých hospitalizací, operací, výkonů a vyšetření, plánovaných na dobu trvání nouzového stavu (tj. do 11. 4. 2020), u kterých je to medicínsky bezpečné, včetně zastavení objednávání nových pacientů k těmto procedurám. Pacienty, kterým byl plánovaný výkon zrušen, budou jednotlivá oddělení Nemocnice České Budějovice evidovat s tím, že jim bude náhradní termín telefonicky sdělen po obnovení standardního provozu. Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů (např. onkologická léčba). U pacientů, kteří jsou již k uvedeným procedurám přijati k hospitalizaci, se naplánovaný výkon provede.

2) Je vyhlášen úplný zákaz návštěv na všech odděleních. Výjimku povoluje primář oddělení nebo jeho zástupce

 

„ Všem zaměstnancům naší nemocnice děkuji za mimořádné pracovní úsilí a neuvěřitelné sepětí. Našim pacientům pak velice děkujeme za pochopení vzniklé situace, “ dodává předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Tagy článku