Nemocnice České Budějovice obměnila kardioangiografický přístroj určený k zobrazení srdečních a cévních struktur

Nemocnice České Budějovice obměnila kardioangiografický přístroj určený k zobrazení srdečních a cévních struktur
foto: www.nemcb.cz/Michal Šnorek, Ladislav Pešl a Martin Kuba
16 / 06 / 2021

Nemocnice České Budějovice, a.s. instalovala v nově rekonstruované katetrizační laboratoři českobudějovického kardiocentra nový kardioangiografický přístroj určený primárně k zobrazení srdečních a cévních struktur v hodnotě 20 630 500,- Kč včetně DPH.

Jedná se o „high-end“ rentgenový přístroj Azurion 7 firmy Philips, který má oproti předchozímu přístroji řadu výhod. Mezi ty nejvýznamnější patří redukce dávky škodlivého ionizujícího záření o neuvěřitelných 40%. To je dobrá zpráva pro pacienty, ale ještě lepší pro lékaře a sestry, kteří s tímto přístrojem každodenně pracují. Dalším velmi významným zlepšením je možnost zkrácení doby vyšetření z dosavadních 10-15 minut na 5-10 minut.  Jen pro zajímavost, koronární tepny je na tomto přístroji možno zobrazit ve všech potřebných projekcích jediným nástřikem trvajícím maximálně 6 vteřin,“ uvedl ředitel Kardiocentra Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ladislav Pešl.

Přístroj je rovněž vybaven zcela novými softwarovými aplikacemi, které umožňují on-line nebo off-line integraci výsledků a nálezů jiných vyšetřovacích metod, např. CT. Díky tomu je možné na tomto přístroji jak operovat, tak se řídit jeho zobrazovacími schopnostmi, ale v jakékoliv fázi operačního výkonu užít paralelně i 3D model získaný z vyšetření pomocí CT. „Můžeme tak v současné době provádět výkony, které byly na předchozím přístroji neproveditelné. Tento přístroj je rovněž softwarově vybaven i pro použití v neuroradiologii a slouží také jako záložní přístroj pro potřeby neurointervenčních radiologů při řešení cévních mozkových příhod. Na tomto přístroji lze provádět i všechny rutinní intervenční výkony na periferních tepnách. Medicínsky jsme se tak ocitli na samém vrcholu technologického vybavení, zcela srovnatelném se špičkovými světovými kardiocentry. V České republice takto vybavené pracoviště zatím nenajdeme,“ sdělil generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

            „Tento přístroj má pro českobudějovické kardiocentrum zcela klíčovou a nezastupitelnou roli. Ročně je zde vyšetřeno bezmála 4 000 pacientů, z nichž přibližně 1 700 dostane stent, okluder, stentgraft nebo chlopeň. Dalších přibližně 600 pacientů je operováno na Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie. Špičkoví pracovníci katetrizační laboratoře touto investicí dostávají pro svoji práci to nejlepší možné vybavení,“ dodal hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba.

Tagy článku