Nemocnice České Budějovice: Lékaři kardiocentra volí metodu výměny srdečních chlopní na míru pacientům

14 / 08 / 2016

Doslova na míru konkrétnímu pacientovi – tak postupují lékaři českobudějovického kardiocentra při volbě metody náhrady aortální chlopně. Odchylují se přitom v řadě případů od standardní operace přístupem přes hrudní kost k šetrným zákrokům.

 

Zúžení až neprůchodnost aortální chlopně je velmi častou srdeční vadou ve vyšším věku. Může se projevovat dušností, sníženou výkonností, bezvědomím nebo opakovaným srdečním selháním. Přibližně třetina pacientů s těžkým zúžením aortální chlopně však již nemůže být pro pokročilý věk i přidružená onemocnění operována klasickým chirurgickým způsobem, takže ještě donedávna jim nebylo možné pomoci.

Dnes u těchto nemocných lze použít i jiné alternativní přístupy s použitím inovativních technologii. Transkatetrová implantace (TAVI) a bezstehové chlopně představují dvě nejvýznamnější změny v léčbě aortálních chlopenních ochoření v posledních letech.

Metodou TAVI (transkatetrová implantace aortální chlopně) začali lékaři českobudějovické nemocnice operovat v roce 2009. „Jedná se o méně invazivní přístup, s menším chirurgickým řezem nejčastěji mezi žebry pod levým prsem. Tato metoda je určena vysoce rizikovým pacientům, zejména starším pacientům a těm, kteří trpí dalšími závažnějšími nemocemi například ledvin a plic. Dále ji využíváme u nemocných s takzvanou porcelánovou aortou, tedy tvrdou, zvápenatělou aortou, kterou nelze chirurgicky otevřít a následně sešít,“ uvedl primář Kardiochirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.

Od roku 2009 dodnes kardiochirurgové odoperovali metodou TAVI celkem 79 pacientů s průměrným věkem 79 let. Jen letos přitom použili tento druh zákroku ve 24 případech. „Výměna chlopně touto metodou trvá zhruba dvě hodiny. Při klasickém chirurgickém zákroku se nemocná chlopeň vystřihne a na její místo se našije náhrada. Při použití metody TAVI nejprve kardiochirurg připraví asi pěticentimetrový řez mezi žebry pacienta pod levým prsem a zpřístupní srdeční hrot, kudy probíhá implantace nové chlopně. Následně, po rozrušení původní zúžené chlopně, se do srdce zavede předem připravená nová chlopeň. Jako náhrada je v těchto případech použita biologická protéza, konkrétně hovězí perikardiální náhrada,“ řekla lékařka Kardiochirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Júlia Čanádyová.

Doplnila, že pacienti stráví po tomto zákroku v nemocnici zhruba 10 dní. Poté se mohou vrátit k běžnému životnímu stylu. Na kontroly chodí po jednom měsíci, půl roce a dále vždy jednou za rok.

Další metodu – bezstehovou aortální chlopeň – používají českobudějovičtí lékaři od roku 2012. Dosud odoperovali 57 pacientů s průměrným věkem 73 let. „Tento zákrok se může provádět šetrnějším přístupem z menších řezů na pravé straně hrudníku nebo neúplným rozříznutím hrudní kosti. Chlopeň se standardním způsobem vystřihne a na její místo se zavede náhrada, která se k srdci ukotví speciální konstrukcí implantátu. Tím, že se náhrada nepřišívá, může zákrok trvat i o několik desítek minut méně, tudíž je pro pacienta opět šetrnější,“ řekla MUDr. Čanádyová.

K výhodám obou metod patří menší bolestivost rány, menší pooperační krevní ztráty, nižší riziko plicních komplikací, menší riziko infekce a komplikovaného hojení ran, rychlejší rekonvalescence, včasnější rehabilitace, rychlejší návrat do běžného života a v neposlední řadě lepší kosmetický efekt. „Konkrétní operační postup volíme vždy doslova na míru pacienta.

Zvažujeme jeho tělesnou konstituci, případné další choroby a věk. Na zákrocích se společně podílejí jak kardiologové, tak kardiochirurgové,“ sdělil MUDr. Ladislav Pešl, ředitel Úseku kardiocentra a vybraných zdravotnických oborů Nemocnice České Budějovice, a. s.

Unknown-10

 

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší zdravotnická zařízení vČeské republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský region.

VNemocnici České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 32 tisíc operačních zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. V roce 2015 se zde narodilo 2267 dětí.

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji. Za posledních osm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 2,3 miliardy korun.
Nemocnice je vítězem celostátní soutěže Nemocnice 2014 v kategorii „Finanční zdraví“. Loni se umístila na prvním místě v kategorii „Absolutní vítěz“ soutěže Nemocnice 2015 a prvenství si udržela i v kategorii „Finanční zdraví“.