Nemocnice České Budějovice: Jihočeši už za moderním vyšetřením nádorů nebudou muset cestovat do jiných krajů

06 / 09 / 2016

Pacienti, mířící do českobudějovické nemocnice na vyšetření nádorových onemocnění, budou od poloviny  září využívat nově rekonstruované prostory v suterénu Pavilonu C. Nemocnice právě dokončila  přestavbu  diagnostického úseku  oddělení nukleární medicíny v tomto pavilonu, kde jsou dvě gama kamery a nová PET/CT  kamera, která slouží zejména k vyšetřování a sledování  efektu léčby  nádorových onemocnění a při diagnostice  umožňuje mnohem větší přesnost než jiné přístroje. Českobudějovická nemocnice je jediným zdravotnickým zařízením v kraji, kde PET/CT kamera je. Jihočeši tak už nebudou muset cestovat za tímto druhem vyšetření více než sto padesát  kilometrů daleko.

CB nemocnice„Zahajujeme provoz dlouho očekávaného PET centra. Pozitronová emisní tomografie představuje špičku v diagnostice a sledování léčby onkologických onemocnění. Provedením tohoto vyšetření je možné mnohem přesněji určit rozsah onkologického onemocnění a v průběhu léčby zhodnotit její efekt a rozhodnout se, která z léčebných možností je pro pacienta nejvhodnější,“ řekl MUDr. Jaroslav Novák, MBA zástupce generálního ředitele Nemocnice České Budějovice, a. s. 

„Prostory pro novou PET/CT kameru jsme začali budovat letos v dubnu, kdy jsme současně začali  i s přestavbou celé diagnostické části oddělení nukleární medicíny v suterénu Pavilonu C. Dokončili jsme ji dle plánu a s částečným omezením poskytované péče,“ uvedl vedoucí Oddělení stavebních investic Nemocnice České Budějovice, a. s., Ing. František Bostl.

Přestavba stála přibližně 30 milionů korun, které nemocnice hradila z vlastních zdrojů. Na PET/CT kameru s veškerým příslušenstvím v hodnotě zhruba 70 milionů korun přispělo ministerstvo zdravotnictví částkou 32 milionů korun určených na podporu regionálního zdravotnictví. „V jižních Čechách tento diagnostický přístroj zatím nebyl a pacienti za ním museli cestovat do Prahy nebo do Plzně. To se nyní mění. PET kamera přispěje k dalšímu zlepšení zdravotnické péče našich obyvatel,“ řekl jihočeský hejtman Mgr. Jiří Zimola.

Nová PET/CT kamera od výrobce  SIEMENS  patří mezi technologickou špičku. Podle vedení oddělení nukleární medicíny pokryje potřebu jihočeského regionu. „Předpokládáme, že vyšetří zhruba dva a půl tisíce pacientů ročně. Jedno vyšetření kamerou přitom trvá dvacet až třicet minut, včetně přípravy nemocného je hotové do dvou hodin,“ řekl primář Oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Václav Maxa.

 

Na českobudějovickém oddělení nukleární medicíny je každý rok provedeno více než 5 tisíc diagnostických vyšetření. Jedná se o vyšetření kostí, plic, ledvin, srdce a různých nádorů. Dále zde probíhají vyšetření endokrinologická, v posledních letech se zvyšují počty vyšetření lymfatického systému dolních končetin a vyšetření sentinelových (strážných) uzlin u nádorů prsu a kožních melanomů.

Zdroj: nemcb.cz

logo3