Nemocnice Česká Lípa: Nastoupili noví lékaři i zdravotní sestry

29 / 08 / 2016

Zatímco nedostatek zaměstnanců ve zdravotnictví je otázka, kterou řeší nemocnice v celé republice, ta českolipská dokázala během léta personálně posílit oddělení napříč celou nemocnicí.

„Personální politice dlouhodobě věnujeme zásadní pozornost. Pracujeme na tom, aby prostředí v českolipské nemocnici bylo pro naše zaměstnance atraktivní ve všech parametrech. Především podporujeme jejich vzdělávání a odborný růst, pozornost věnujeme zkvalitňování podmínek jejich práce, vybavujeme jednotlivá oddělení moderní technikou, komunikujeme o jejich potřebách a snažíme se rozvíjet nemocnici v souladu s představami našich odborníků,“ vysvětluje přístup vedení k personální politice generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Jaroslav Kratochvíl.

Od června do srpna nastoupilo do českolipské nemocnice celkem 12 nových lékařů a přibližně stejný počet zdravotních sester a ošetřovatelského personálu. Lékaři posílili Interní oddělení, ARO, Oddělení léčebné rehabilitace, Gynekologicko-porodnické oddělení, Chirurgické oddělení i pediatrii. Další 3 noví lékaři posílí v září Neurologické oddělení, chirurgii a ARO.

V rámci propracované personální politiky nabízí nemocnice s poliklinikou v České Lípě řadu zaměstnaneckých bonusů. Kromě finančního ohodnocení, kdy v letošním roce došlo k 10% nárůstu mezd, činí náborový příspěvek pro lékaře celkem 100 tis. Kč, pro zdravotní sestry 20 tiš. Kč. Všichni zaměstnanci českolipské nemocnice mají týden dovolené navíc, dotované stravování, výhodné mobilní tarify pro celou rodinu, věrnostní kartu do Centra zdraví a Nemocniční lékárny a také je pro ně připravována řada společenských akcí. Co je pro zaměstnance pracující zejména ve zdravotnictví velmi důležité je významná podpora vzdělávání hrazená zaměstnavatelem bez kvalifikační dohody a také 6 pracovních dní studijního volna. Absolutní novinkou, kterou českolipská nemocnice startuje v měsíci září, je zavedení stipendií pro studenty nebo flexi passy pro všechny zaměstnance.

O tom, že nastavený směr je správný, svědčí zájem lékařů, sester a dalšího personálu budovat svou kariéru právě v nemocnici v České Lípě.

Zdroj: i-noviny.cz

Unknown-16