Nemocnice Boskovice: Aktuální provoz - ambulance i neakutní výkony. V areálu nemocnice respektujte platné pokyny

Nemocnice Boskovice: Aktuální provoz - ambulance i neakutní výkony. V areálu nemocnice respektujte platné pokyny
foto: Jan Hovorka/Nemocnice Boskovice
29 / 05 / 2020

Nemocnice Boskovice s.r.o. vedle poskytované akutní péče postupně obnovuje standardní ambulantní provoz a provádění neakutních výkonů. S ohledem na stále probíhající pandemický stav je nadále nutné zachovávat v areálu nemocnice zpřísněná hygienická opatření. Prosíme, respektujte následující pokyny, které se mohou dále průběžně měnit podle aktuální situace.

Vstup do nemocnice je možný pouze jedním vchodem přes vrátnici, kde je v denní době zavedeno filtrování příchozích. Všem vstupujícím osobám bude změřena teplota a provedeno krátké šetření zdravotního stavu. V době pohotovostní lékařské služby bude filtrování pacientů prováděno v příslušné ambulanci (LSPP, urgentní příjem). Prosíme, nezatajujte informace o Vašem kontaktu s onemocněním COVID-19, případně o tom, že máte příznaky tohoto onemocnění. Lékařská péče bude všem příchozím poskytnuta vždy a za všech okolností, v případě pozitivního nebo suspektního stavu pak za zpřísněných hygienických podmínek, které pomohou ochránit samotného pacienta i návštěvníky a zaměstnance nemocnice.

 

V celém areálu nemocnice noste na obličeji připevněné roušky, dodržujte bezpečnostní rozestupy od dalších osob, častěji si myjte a dezinfikujte ruce a dbejte dalších pokynů zdravotnického personálu.

 

Návštěvy budou od června povoleny pouze na standardních odděleních, tedy mimo oddělení šestinedělí, MIRP, ONLP a DIOP, a to denně v době 14:30 – 16:30, výhradně po předchozí telefonické domluvě
s ošetřujícím lékařem. Jednoho pacienta smí navštívit zároveň maximálně 2 osoby. Návštěvníci budou při vchodu do nemocnice podrobeni měření teploty a dotazníkovému šetření a vybaveni jednorázovými rukavicemi, které musí mít nasazené po celou dobu návštěvy. Pacienti nemají dovoleno opouštět lůžková oddělení. Důrazně apelujeme na zvážení návštěv nezletilými dětmi.

 

Na základě četných žádostí našich pacientů jsme zakoupili notebooky, které mohou pacienti využít pro komunikaci s rodinnými příslušníky prostřednictvím programu Skype. Doufáme, že touto formou pomůžeme pacientům lépe snášet hospitalizaci, zejména neumožňuje-li jejich zdravotní stav
a epidemiologická situace návštěvu rodiny.

 

Objednávání k vyšetření provádějte výhradně telefonicky v příslušné ambulanci. Doba vyčleněná na ošetření jednoho pacienta se bude odvíjet od náročnosti poskytované péče a zajištění protiepidemických opatření. Dodržujte objednací časy, aby nedocházelo k velké kumulaci osob v čekárnách. Doprovod pacienta žádáme, aby se, pokud možno, zdržoval mimo čekárnu.

 

Provoz rehabilitačního oddělení probíhá v omezeném režimu, a proto je nutné návštěvu konzultovat předem telefonicky.   Pacienti s chronickou revmatologickou diagnosou nebo s vertebrogenním stavem si mohou zakoupit DVD pro cvičení v domácích podmínkách. Z kapacitních důvodů nemůžeme prozatím poskytnout péči  pacientům s FT žádankou od lékařů z jiných zdravotnických zařízení. Obnovení kompletního fyzioterapeutického provozu bude probíhat dle aktuální epidemiologické situace.

 

Děkujeme za chápavý přístup k nastaveným omezením, která slouží k tomu, abychom mohli poskytovat zdravotní péči kvalitně a v co nejširší míře, a zároveň účinně bránili šíření epidemie a ochránili tak naše pacienty i zaměstnance.

Tagy článku