Nemocnice Blansko: Světový den cévní mozkové příhody

31 / 10 / 2015

Mozkové příhody jsou nejen problémem zdravotním, ale vzhledem k častosti výskytu i problémem sociálním a ekonomickým. Každý rok si 29. října připomínáme Světový den cévní mozkové příhody s cílem upozornit na toto vážné a mnohdy invalidizující onemocnění.

Screenshot 2015-05-25 10.33.32

Nemocnice Blansko se problematikou diagnostiky a komplexní léčby mozkové příhody začala zabývat v r. 2000. Tehdy byla vybudována iktová jednotka – tzn. jednotka intenzívní péče zabývající se léčbou pacientů s akutní mozkovou příhodou. Byl zakoupen CT přístroj nezbytný k diagnostice a bylo otevřeno moderní rehabilitační oddělení sloužící k časné komplexní rehabilitaci pacientů s mozkovou příhodou.

Vzhledem ke komplexnosti péče o pacienty s mozkovými příhodami a dosahovaným výsledkům a díky vydatné podpory vedení nemocnice byl neurologickému oddělení i celé Nemocnici Blansko udělen Ministerstvem zdravotnictví ČR statut Centra vysoce specializované péče o pacienty s ikty.

 Každý rok je na neurologickém oddělení léčeno asi 350 pacientů s akutní mozkovou příhodou. Pacientům je dostupná současná nejmodernější léčba – trombolýza – tzn. aplikace speciálního léku do žíly k rozpuštění sraženiny v mozkové cévě. Minulý rok tuto léčbu podstoupilo na neurologickém oddělení Nemocnice Blansko 40 pacientů. Pacienti s akutní mozkovou příhodou ze širokého okolí Blanenska a Boskovicka tak mají zajištěnu adekvátní a současně nejmodernější léčbu evropské úrovně.

Ve zvlášť  komplikovaných případech úzce spolupracujeme se specializovaným centrem ve fakultních nemocnicích v Brně. Cévní mozková příhoda (mrtvice, iktus) je akutní stav charakterizovaný poškozením mozku v důsledku poruchy mozkového krevního oběhu.

Jak se mozková příhoda projevuje?

- náhle vzniklá necitlivost a porucha hybnosti tváře, oslabení horní i dolní končetiny na jedné polovině

  těla nebo oboustranně

- náhle vzniklé závratě, problémy s udržením rovnováhy

- náhle vzniklá silná bolest hlavy, ztuhlost šíje, nevolnost a zvracení

- náhle vzniklá porucha zraku, dvojité vidění

- náhle vzniklé potíže s mluvením, s porozuměním mluvené řeči, problémy se čtením či psaním

Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici?

Při podezření na mozkovou mrtvici je třeba neprodleně volat na tísňovou linku 155.

Jaká je léčba?

Léčba akutní mozkové příhody je individuální a vychází z typu a příčiny mozkové příhody. Aby tato léčba byla úspěšná, je nutné ji zahájit co nejdříve – v případě léku podávaného do žíly k rozpuštění krevní sraženy maximálně do 4,5 hodiny od vzniku prvních příznaků.

Jak cévní mozkové příhodě předcházet?

Hlavní rizikové faktory pro vznik mozkové příhody představují vysoký tlak, kouření, cukrovka, obezita a zvýšená koncentrace cholesterolu v krvi.

V rámci prevence mozkových příhod je třeba dodržovat zdravý životní styl (nekouřit, sportovat, udržovat optimální váhu, vyhýbat se tučným jídlům, dodržovat pitný režim) a důsledně léčit přidružená onemocnění – hlavně vysoký tlak a cukrovku.

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou 2. nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích světa. V České republice je výskyt asi 250 - 300 případů na 100 000 obyvatel (tzn. postihují každý rok asi 30 000 lidí), což je více než dvojnásobek oproti zemím západní a severní Evropy. Až 40 % pacientů po CMP do 1 roku umírá. Z nemocných, kteří příhodu přežijí, je téměř 50 % invalidních, z toho 25 %  těžce.