Nemocnice Blansko si připomněla třicet let od otevření lůžkové části nemocnice

11 / 12 / 2015

V sále blanenského kina se ve čtvrtek 22.10.2015 odehrál neobyčejný slavnostní večer v režii Nemocnice Blansko. Ta si v těchto dnech (29.11.) připomíná již třicet let, od otevření lůžkové části nemocnice.

Screenshot 2015-05-25 10.33.32

Akce se konala pouze pro pozvané hosty, kterých se sešlo plné kino. První řady byly věnovány vedení Města Blanska – panu starostovi Ivo Polákovi, oběma místostarostům a zastupitelům města. Pozvání přijal i senátor Jan Žaloudík, náměstek hejtmana JM Kraje Mgr. Marek Šlapal a další významné osobnosti, partneři a přátelé nemocnice. Zbytek diváků tvořili ti nejdůležitější hosté – ti, pro které byla tato oslava určena především – zaměstnanci blanenské nemocnice. Právě jim byl tento večer věnován jako poděkování za každodenní práci a současně za podílení se na příznivém image a lidské tváři nemocnice, jak zmínila v úvodní řeči paní ředitelka MUDr. Vladimíra Danihelková.

Není náhoda, že si nemocnice pro svůj významný den vybrala prostory blanenského kina. Všem přítomným divákům nabídla bohatý kulturní program, který začal promítáním tří filmů. Nechybělo stylové přivítání popcornem a kelímkem Coly. První film, který natočila blanenské veřejnosti známá dvojice autorů Jan a Radek Popelkovi, zachycoval historický vývoj Nemocnice Blansko, a to od první republiky až po současnost. K vidění tak byly atraktivní záběry na nemocnici i na naše město, jak si jej mnozí z nás již možná ani nepamatují.

Další dva snímky natočil teprve šestnáctiletý student Dušan Pukl. První, zhruba třicetiminutový film přiblížil každodenní práci nemocnice, všech jejích provozů, a to od vedení nemocnice, přes operační sály, oddělení, ambulance až po vrátnici. Z celého snímku čišela nejen profesionalita, precizně odváděná každodenní práce zdravotníků, špičkově vybavená pracoviště, ale i obrovská pohoda, soudržnost a hlavně lidský přístup, což je obrovskou devízou personálu nemocnice

Druhý film Dušana Pukla ukázal trošku jinou „tvář“ blanenské nemocnice. Jednalo se o průřez 4 měsíců a akcí, kterých se zaměstnanci nemocnice účastnili jako jeden tým. Byly to závody dračích lodí, sportovně charitativní projekt You Dream We Run a také Den pro děti s Nemocnicí Blansko.

Po projekci filmů čekalo přítomné diváky ještě jedno kulturní vystoupení. Pozvání na oslavu přijali Hana Holišová, herečka a zpěvačka, držitelka Ceny Thálie, a její kolega Robert Jícha.

V současné době jsou jednotlivé video spoty nemocničních provozů představovány na facebookovém profilu Nemocnice Blansko. A kdo v této době do nemocnice zavítá osobně, bude moct všechna tato videa vidět jako jeden „film“ v televizích ve společných prostorách nemocnice.

Jaká je vlastně historie Nemocnice Blansko?

Zatímco poliklinika sloužila veřejnosti již od dubna 1968, lůžková část v Blansku chyběla. S rostoucím počtem obyvatel v polovině 70. let se zmenšovala možnost stálého rozšiřování zdravotnických služeb. Prostory budovy polikliniky na Sadové ulici byly plně obsazené. Některá oddělení pracovala mimo prostory polikliniky a lůžková ústavní péče byla zajišťována v nemocnicích v Boskovicích a v Brně. Zvláště pak boskovická nemocnice byla velice přetěžována a kapacita lůžek již nedostačovala.

V letech 1979–1985 tak vzniklo celkem 21 samostatných staveb, které podmiňovaly a umožňovaly provoz nemocničního areálu. V listopadu 1985 pak byl předán dokončený první lůžkový objekt, ve kterém se nacházelo 102 lůžek interního oddělení, 13 lůžek nukleární medicíny, 30 lůžek kožního oddělení, 29 lůžek neurologického oddělení a 32 lůžek plicního oddělení. Celkově bylo  předáno 206 lůžek.

V roce 1988 byla otevřena další nová oddělení blanenské nemocnice, a to oddělení hemodialýzy, nové laboratoře a rentgeny. Do budoucna se připravovala také stavba druhého lůžkového objektu, nebyla však již realizována.

Odborná lékařská péče byla zajišťována většinou lékaři sídlícími přímo v budově blanenské polikliniky. Místo původních 9 lékařů v roce 1951 pracovalo koncem 80. let v Blansku 364 zdravotních pracovníků, z toho 112 lékařů.

Po změně režimu v roce 1989 vývoj blanenské nemocnice určovala transformace zdravotnictví do nových poměrů. Nemocnice se potýkala se špatnými hospodářskými výsledky, což vedlo ke změnám ve vedení organizace.

Otevření hranic směrem na západ znamenalo také rychlejší vstup nových technologií a vyšetřovacích metod. Uveďme například mamograf, gastrofibroskop, bronchoskop nebo gamakameru. Modernizace proběhla postupně na všech odděleních  včetně pracoviště hemodialýzy.

Diagnostické možnosti se významně zvýšily dále otevřením pracoviště s výpočetní tomografií (CT) na radiodiagnostickém oddělení. Zahájení CT diagnostiky výrazně pomohlo ostatním oddělením nemocnice, zvláště neurologické jednotce intenzivní péče při diagnostice a léčbě mozkových příhod.

Jak vypadá současnost, tedy 30 let od otevření lůžkové části nemocnice?

Vybudováním lůžkové části započala novodobá historie v oblasti zdravotnictví. I když se nepodařilo dostavět konečnou část, kde měla být prováděna chirurgická péče, přesto se podařilo otevřít alespoň pavilon jednodenní chirurgické péče.

Nemocnice je v současné době perspektivním zaměstnavatelem pro asi 500 zaměstnanců a současně solidním partnerem v oblasti zdravotní péče. Získali jsme několi významných ocenění, provedla se řada investičních akcí a sledujeme současné trendy medicíny. Doplňujeme nové ambulance, kromě jednodenní chirurgie se podařilo ukotvit mamografický screening, pátým rokem jsme na prvním místě mezi všemi hodnocenými mamografickými centry v rámci ČR. Máme moderní iktové centrum. Současně hledáme nové, i netradiční postupy, kterými chceme zvýšit komfort našich pacientů – nutriční poradenství formou skype, rozšiřování wi-fi pokrytí, realizace světových preventivních dnů s bezplatným vyšetřením pro pacienty nebo třeba canisterapie, tedy léčebný kontakt psa na člověka – to a mnohem více v naší nemocnici funguje jako součást běžně poskytované péče.

Jsme rádi za velkou podporu ze strany Jihomoravského kraje i Města Blansko, našeho zřizovatele. Slavnostní večer realizovaný v blanenském kině byl poděkováním jim i našim zaměstnancům.

Máme i plány do budoucnosti.

Investice do areálu a rozvoj nemocnice pokračují dál. V současné době je dokončováno otočení ramene schodiště v budově polikliniky, je hotov nový vjezd pro sanitky, byla provedena rekonstrukce lékárny a zanedlouho bude snad vyřešena jedna z největších bolestí nemocnice, a to nedostatek parkovacích míst pro pacienty. Společně s městem vybuduje parkoviště nad lůžkovým traktem.

V plánu je také nové využití pavilonu C, kde vznikne nové logopedické centrum, zateplení budov, rekonstrukce rehabilitace a vytvoření multioborové jednotky intenzivní péče (JIP) sjednocením současné interní a neurologické JIP.

V současné době působí v Nemocnici Blansko čtyři lůžková oddělení (společný lůžkový fond s odborností interní, kožní a plicní; neurologické oddělení; rehabilitační oddělení a oddělení nukleární medicíny), která využívají celkem 183 lůžek, z toho 15 lůžek intenzívní péče, 138 lůžek standardní péče a 30 lůžek péče následné. V rámci ambulantního provozu poskytují svou péči odborné ambulance, oddělení radiodiagnostiky, oddělení nefrologie, oddělení klinických laboratoří a oddělení jednodenní péče. Dále v nemocnici působí soukromí praktičtí lékaři pro dospělé i pro děti a dorost a stomatologové. Součástí nemocnice je i nemocniční lékárna s prodejnou zdravotnických potřeb.

Generic sildenafil citrate. buy atarax online. Express delivery of drugs.

Major Areas of Practice: Administrative Law, Real Estate, Wills, Estate Planning and buy cheap generic fluoxetine online Probate, Domestic Relations, 

Download and stream Cheap baclofen online No Rx songs and albums, watch videos, see pictures, buy baclofen uk , fr, de lowest cost baclofen pharmacy

buy fluoxetine online , Fluoxetine Hydrochloride 30 Mg, Fluoxetine Hydrochloride 20 Mg Side Effects.