Nemocnice Blansko: PROMĚNA

25 / 05 / 2015

V roce 2013 oslovila blanenská skupina ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ PROMĚNA (AA) vedení blanenské nemocnice s nabídkou vzájemné spolupráce.

Screenshot 2015-05-25 10.33.32

Uskutečnila se velice emotivní schůzka, během níž jsme vyslechli skutečné osobní příběhy Jany, Jirky a Tomáše. Slyšeli jsme silné příběhy popisující, jak leželi ve vlastních zvratcích, kradli, lhali, ubližovali nejbližším a všechno už jim bylo v podstatě jedno. Celý jejich dříve kvalitní a pestrý svět se smrskl na absolutní šeď, na zabezpečení jediné věci – mít co pít. Tito lidé dopadli na opravdové lidské dno. Jejich vyprávění nám vehnalo slzy do očí, ale také dodalo obrovskou osobní motivaci a ujištění, že druhou (ale třeba i dvacátou) šanci si zaslouží opravdu každý. Byl to právě pohled na Janu, Jirku a Tomáše „dnes“, tváří v tvář minulosti i současnosti, pohled na upravené, milé, pracující a obětavé lidi, kteří se opravdu dokázali postavit zpět na vlastní nohy, opět začali slepovat střípky svých rozbitých životů, a to jak v osobním životě – s jejich rodinami, s přáteli, tak i v profesním životě, který nás ujistil, že tato nabízená „služba“ do nemocnice prostě patří. Všichni výše zmínění opět pracují a svůj volný čas věnují lidem, jako byli oni. Lidem, kteří zrovna leží na životním dně, a aniž si to často připouštějí, volají o pomoc. Přesvědčili nás, že alkoholika může opravdu pochopit jen někdo, kdo si tímto sám prošel a jen ten, kdo duši alkoholika pochopí, získá jeho důvěru a může mu opravdu pomoct vrátit se zpět.

Po první schůzce následovalo skloubení toho opravdu živého poselství AA s normami a předpisy, platnými ve zdravotnických zařízeních, aby tak byli chráněni pacienti a jejich právo na soukromí, tak i udržena anonymita členů AA. Členové skupiny AA v Blansku nabídli svůj volný čas a hlavně své osobní zkušenosti se závislostí na alkoholu. Svou činnost konají ve svém volném čase a bez jakýchkoliv finančních nároků. Konkrétně spolupráce funguje tak, že primáři, lékaři i sestry na odděleních jsou informováni o možnosti spolupráce a když mají pocit, že na jejich oddělení je hospitalizovaný člověk, který s alkoholem bojuje, nabídnou možnost předání kontaktu na AA PROMĚNA nebo pokud pacient souhlasí, zprostředkují návštěvu členů AA přímo v nemocnici. Členové AA pravidelně dodávají na oddělení letáky a informační brožurky. Návštěvy přímo v nemocnici již opakovaně na žádost pacientů proběhly a první pacienti přišli i na mítink AA v Blansku. Členové AA kladou velký důraz na anonymitu, čímž je zajištěno soukromí pacientů a lékařů. Konkrétní výsledky této spolupráce se nedají lehce spočítat, nebo zvážit, ale že spolupráce funguje a že řadě lidem už pomohla prolomit bariéru nedůvěry a ostychu sdílením osobního příběhu s člověkem, který si to zažil a který nikoho za nic neodsoudí, pod to se můžeme podepsat jak my v nemocnici, tak i členové AA.

Nejde jen o samotné alkoholiky, ale také o jejich příbuzné, kteří trpí možná více, než osoby touto závislostí postižené. Ti všichni mají možnost prostřednictvím kontaktů v nemocnici členy AA vyhledat a zkusit dát sobě a lidem, které mají rádi, ještě jednu šanci.

Určitá forma spolupráce AA s různými léčebnami a ústavy funguje v České republice již delší dobu. Blanenská nemocnice je ale první „běžnou“ nemocnicí v ČR, která tuto formu pomoci svým pacientům aktivně nabízí. 

Členové skupiny PROMĚNA jsou připraveni zprostředkovat pomoc i pro jiné závislé (gambleři, narkomani, lidé s poruchami příjmu potravy). I když tato forma „doléčování“ je ve světě naprosto běžnou záležitostí, u nás v ČR je zatím ještě nepříliš známou novinkou. Spolupráce skupiny AA PROMĚNA s blanenskou nemocnicí je tak první vlaštovkou a krokem do budoucna.

Screenshot 2015-05-25 10.34.14