Nemocnice Blansko: Přehled největších investičních akcí pro rok 2017

28 / 01 / 2017

Pro rok 2017 připravilo vedení Nemocnice Blansko řadu investičních akcí. Tyto plánované investice představujeme v seznamu níže. Finanční krytí investic proběhne jednak z vlastních zdrojů Nemocnice Blansko, dále ve spolupráci se zřizovatelem nemocnice (město Blansko), s Jihomoravským krajem, Ministerstvem zdravotnictví ČR a samozřejmě s maximální snahou využití všech dostupných dotačních programů.

1) Rekonstrukce oddělení rehabilitace

Záměrem nemocnice je vyřešení havarijního stavu technologie vodoléčby kompletní rekonstrukcí oddělení rehabilitace. Tato rekonstrukce zahrne:

 

  • Vodoléčebný sál: položení vysoce protiskluzové dlažby, vybudování odvodných kanálků, oprava odpadů u van, výměna kompletní nefunkční klimatizace, výměna medicinálních van, výměna Hubbardova tanku, oprava (výměna) schodů do vířivého bazénu - z důvodu bezpečnosti klientů, odstranění přísadové vany a výměna za novou, vyřešení problému s rezavějícím topením
  • Bazén: odstranění stávajícího schodiště v bazénu a vybudování nového schodiště podél strany bazénu včetně vhodného zábradlí, výměna (úprava) bazénové technologie
  • Přebudování tělocvičny a vytvoření nových cvičebních boxů: rozšíření tělocvičny do prostoru pod lékárnou a z části původní tělocvičny vybudování 2 nových cvičebních boxů a 1 box pro ambulantní ergoterapii
  • Ostatní prostory: rekonstrukce šaten, WC, sprch, umístění signalizačního zařízení do dámské i pánské šatny – z důvodu nutného doprovodu některých pacientů po vodoléčebném sále, aj.

Předpokládané náklady na investici: 24.000 000,- Kč

 

2) Magnetická rezonance

Důvodů pro pořízení magnetické rezonance je celá řada. Mezi ty nejpodstatnější patří:

 

  • Existence Iktového centra v NB
  • Neúměrně dlouhé objednací lhůty na okolních pracovištích
  • Exponenciální nárůst indikací
  • Specializace, kde je dané vyšetření standardní diagnostickou modalitou – neurologie, onkologie, traumatologie, ortopedie
  • Plně digitalizované oddělení RDG - přímá vazba na pracoviště počítačové tomografie - CT
  • Multioborové zařízení

 

Pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici Blansko by mělo sloužit pro široké spektrum pacientů severní části Jihomoravského kraje, zejména pro okres Blansko, ale také pro pacienty okolních okresů Brno-venkov, Vyškov, Svitavy (Pardubický kraj) a Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina) – jedná se cca o 150 tisíc obyvatel.

Nemocnice Blansko se specializuje na cerebrovaskulární program realizovaný na Iktovém centru, jehož součástí je neurologické oddělení s jednotkou intenzívní péče a akutními lůžky, rehabilitační oddělení a oddělení následné péče. Pořízení magnetické rezonance do tohoto konceptu patří.

Přístavba magnetické rezonance bude realizována formou přístavby ke stávajícímu radiodiagnostickému pracovišti v přízemí budovy B. Přístavba je projektována jako dvoupodlažní a bude na nemocnici přímo napojena.

Předpokládané náklady na investici: 51.400 000,- Kč

3) Pořízení CT přístroje

Důvodem pro pořízení nového přístroje CT je technická zastaralost a vysoká poruchovost stávajícího přístroje. Nové CT bude navíc přístroj vyšší generace, který umožní širší škálu vyšetření a k pacientům bude šetrnější.

Základní požadavek je zkvalitnění CT zobrazení, což bude novým CT přístrojem s detektorem 64 vrstev (stávající technologie má pouze 16 vrstev) umožněno. Současně se zkrátí vyšetřovací doba až o polovinu, což s ohledem na použití ionizujícího záření během vyšetření, je další a velmi podstatný důvod. Dojde tak k redukci efektivní dávky, kterou pacient při vyšetření obdrží. Nový přístroj přinese rovněž rozšíření spektra vyšetření.

Předpokládané náklady na investici: 18.000.000,- Kč

4) Oční optika

Stávající optika se nachází v místech mimo areál nemocnice (vstup). Vedení Nemocnice Blansko rozhodlo o přesunu této „služby“, tedy vybudování prodejny oční optiky, v prostoru za informačním centrem, který nebyl návštěvníky a pacienty ve větší míře využíván. Realizací tohoto přesunu se rozšíří nabídka služeb pro návštěvníky, pacienty i zaměstnance nemocnice.

Předpokládané náklady na investici: 600.000,- Kč

5) Obnova dvou plicních ventilátorů

Plicní ventilátory využívá oddělení interní JIP k zajištění umělé plicní ventilace – tedy dýchání pacientů a zajištění základních životních funkcí. Stávající plicní ventilátory mají rok výroby 2000 a 2005 a začíná se na nich projevovat opotřebení stářím. Při případné poruše plicního ventilátoru je Nemocnice Blansko vystavena riziku nemožnosti zajištění ventilace pacientů – nelze se spolehnout na jeden záložní plicní ventilátor, který svým stářím může rovněž vypovědět službu a ohrozit život pacienta na JIP. Vhodným nákupem 2 nových plicních ventilátorů se odstraní riziko nedostupnosti ventilace na JIP a riziko nefunkčnosti dvou stávajících přístrojů.

Předpokládané náklady na tuto investici: 700.000,- Kč

6) Digitální dermatoskop

Digitální dermatoskop slouží k rychlému vyšetření celého těla a zobrazení malých lézí. Celý systém tvoří jen ergonomická kamera s USB konektorem pro připojení do počítače.  Vyhodnocení vyšetření je velmi rychlé cca do 1 minuty.

Předpokládané náklady na tuto investici: 330.000,- Kč