Nemocnice Blansko: Nový dávkovač s dezinfekčním přípravkem pro hygienickou dezinfekci rukou

05 / 01 / 2017

blansko

V souvislosti s nástupem chřipkové epidemie a stále přetrvávajícím zvýšeným výskytem onemocnění virovou hepatitidou typu A v regionu zabezpečila Nemocnice Blansko v každém společném prostoru, před každým vstupem na lůžkové oddělení a dále v komunikačně exponovaných místech dávkovače s dezinfekčním přípravkem pro hygienickou dezinfekci rukou. Tyto dávkovače jsou k dispozici všem návštěvníkům, pacientům a personálu nemocnice.

Nově byl umístěn další dávkovač do prostoru hlavního vestibulu naproti vchodu do lékárny.

Celkový počet dávkovačů určených k prevenci šíření nozokomiálních nákaz, které jsou veřejnosti nyní k dispozici,  dosáhl počtu 15 kusů. Každé takovéto místo je současně vybaveno stručným instruktážním letákem jak hygienickou dezinfekci rukou účinně provádět, aby byl výsledný efekt co nejvyšší.

Věříme, že i s veřejným zájmem o danou problematiku docílíme udržení či dokonce snížení výskytu onemocnění, které se šíří přímým kontaktem kontaminovaných rukou, a současně ochráníme před jejich přenosem pacienty, návštěvy, personál nemocnice a osoby, které jsou v nemocnici hospitalizovány nebo jsou v ambulantní péči.