Nemocnice Blansko: Mezinárodní den epilepsie

03 / 02 / 2015

 V rámci Mezinárodního dne epilepsie, který letos připadá na 9. února, se neurologické oddělení Nemocnice Blansko již tradičně ke kampani připojuje a informuje širokou veřejnost o problematice tohoto vážného onemocnění, zejména pak o první pomoci postiženému.

Epilepsie je onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými záchvaty různého typu, způsobené přechodnou poruchou nervových buněk. Onemocněním trpí 1 % populace! Epilepsie může začít v kterémkoliv věku. Příčinou může být úraz, genetická dispozice, mozkový nádor, cévní mozková příhoda. Někdy se příčina nezjistí. Epilepsie se léčí antiepileptiky, šanci na život bez záchvatů má asi

70 % pacientů, třetina pacientů je na léčbu rezistentní.

Jak poskytnout první pomoc postiženému epileptickým záchvatem?

  • zmírníme event. pád, abychom zabránili poranění
  • nebráníme křečovým projevům
  • nevkládáme nic mezi zuby
  • odstraníme z okolí nebezpečné předměty, event. podložíme hlavu
  • pokud lze, uvolníme dýchací cesty - lehký záklon hlavy, otočení na bok
  • čekáme, až křeče pominou
  • trvá-li záchvat déle než 10-15 minut, nebo je-li postižený poraněný, voláme RZP (155, 112)

Zdroj: nemobk.cz

primar tenor

Unknown-3