Nemocnice Blansko: Ambulance klinické logopedie mají za sebou úspěšné léto

19 / 09 / 2016

Po loňském úspěchu uspořádala logopedická ambulance Nemocnice Blansko ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Blansko (DDM) i letos dva příměstské tábory. Ty byly určeny pro děti od 5 do 9 let.

První z táborů byl dvoutýdenní s názvem „Učíme se od zvířat“. Byl zaměřen na sociální dovednosti, motoriku dětí, komunikaci a práci ve skupině. Druhý tábor byl zaměřen na řeč jako takovou a měl název „Tábor s logopedem“.

I letos nás velice mile překvapilo, jak velký byl o oba tábory zájem. Ve velice krátké době po vyhlášení termínů byly oba tábory plně obsazeny.

V příštím roce bychom rádi v této již započaté tradici pokračovali. Příměstské tábory plní funkci kontinuální péče, kdy v období prázdnin navazují na započatou individuální terapii a rozšiřují možnosti o práci se skupinovou dynamikou. Děti se od sebe vzájemně učí a pomáhají si.

V polovině léta bylo logopedickým ambulancím Nemocnice Blansko Ministerstvem zdravotnictví ČR přiděleno rezidenční místo na podporu vzdělávání dalšího klinického logopeda. Dotace byly přiděleny pěti poskytovatelům v oboru klinická logopedie z celé ČR. Nemocnice Blansko využije získané finanční prostředky na prohloubení kvalifikace nového logopeda, a tím i možnost rozšíření dalších komerčních programů a zavedení nových diagnostických a terapeutických metod.

Stánek logopedie na Dni pro děti
Foto: V. Pernicová

Úspěšné léto jsme zakončili účastí logopedické poradny na Dni pro děti v Nemocnici Blansko, největší akcí, kterou blanenská nemocnice již 7. rok po sobě směrem k veřejnosti pořádá. Letos se akce uskutečnila v sobotu 3. září 2016. Jako již tradičně – řada rodičů využila této příležitosti (prezentace logopedických ambulancí) a přišla si pro informace, které souvisí s vývojem řeči dětí a s možnostmi terapie řečových vad.

Součástí logopedické poradny byla i nabídka našich komerčních programů, které rozšiřují péči a nabízí komplexní přístup k samotné terapii narušené komunikační schopnosti. Více informací můžete najít na www.nemobk.cz .