Nemocnice AGEL Nový Jičín využívá u kožních onemocnění nově biologickou léčbu. Pacientům výrazně zvyšuje kvalitu života

Nemocnice AGEL Nový Jičín využívá u kožních onemocnění nově biologickou léčbu. Pacientům výrazně zvyšuje kvalitu života
foto: www.agel.cz/MUDr. Martina Metzenauer, AGEL
22 / 06 / 2021

Biologickou léčbu kožních onemocnění začala v uplynulých měsících svým pacientům nově nabízet Nemocnice AGEL Nový Jičín. Dermatovenerologické oddělení nabízí biologickou léčbu pacientům se psoriázou (lupénkou) a atopickou dermatitidou.

„Biologická léčba se nasazuje v případech chronických závažných dermatóz, tedy středně těžkých a těžkých forem lupénky a atopické dermatitidy, kdy organismus pacienta nedostatečně reaguje na dosavadní zevní nebo systémovou terapii - cytostatika, imunosupresiva, retinoidy. Jedná se o formy onemocnění, které postihují značnou část kožního povrchu a působí pacientům vážné psychosociální potíže. Navíc jsou také provázené četnými komorbiditami, tedy přidruženými onemocněními,vysvětlila lékařka dermatovenerologického oddělení novojičínské nemocnice MUDr. Martina Matzenauer. Podle ní bývají u pacientů se zmíněnými chorobami nejčastěji postiženy oblasti v křížové krajině, nad lokty a koleny a ve kštici. U psoriázy bývají častá i postižení nehtů a kloubů, v případě atopické dermatitidy se pak postižení projevuje v oblasti loketních a podkolenních jamek.

 

Podle MUDr. Martiny Matzenauer léčba cíleně působí na spouštěcí procesy na molekulární úrovni. „Léčba probíhá v různých intervalech, které se u jednotlivých preparátů liší. Převážně se jedná o injekční aplikaci léčiva subkutánně (podkožně), ale výhledově jsou ve vývoji i léčiva, která by pacienti přijímali ústně (perorálně),upřesnila lékařka. Jak také uvedla, pacienti velmi oceňují účinky zmíněné nové terapie. Po letech závažného kožního onemocnění, které je výrazně omezovalo jak v osobním, tak v pracovním životě, se totiž mohou opět plnohodnotně zařadit do života. A to včetně aktivit, kdy je odhalená kůže běžnou součástí.  „V neposlední řadě bych ráda vyzdvihla bezpečnost a pohodlnost léčby ‒ v některých případech se jedná o aplikaci léčiva každé 2 až 3 měsíce, což je pro pacienty velmi pohodlné a komfortní. V případě, že jsou šikovní, mohou pacienti provádět aplikace i sami v domácím prostředí, což je další významný benefit, zdůraznila další přínos nové terapie MUDr. Martina Matzenauers tím, že navíc existují i další závažné formy chronických dermatóz spojené s dalšími četnými přidruženými onemocněními, na které biologická léčba rovněž působí blahodárně.

 

„Díky účinkům nové terapie se zlepšuje kvalita a délka života nemocných, což platí například u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními a s rizikem rozvoje infarktu myokardu, kteří trpí závažnou psoriázou, podobné je to s alergiemi u atopiků. Pro lékaře tato léčba znamená, že mohou svým pacientům nabídnout více možností při jejich léčbě. Pacienti se netají svou spokojeností, což je pro lékaře výborná zpětná vazba,poznamenává  MUDr. Martina Matzenauer  z Nemocnice AGEL Nový Jičín.

 

Na závěr lékařka zdůrazňuje, že biologická léčba a její úspěchy pro lékaře znamenají také nutnost dalšího vzdělávání a rozšiřováním znalostí v jejich oboru i mimo něj (například prohlubování znalostí v revmatologii, alergologii, vnitřním lékařství a dalších).

Tagy článku