Největší středoevropský kongres intenzivní medicíny byl oficiálně zahájen

Největší středoevropský kongres intenzivní medicíny byl oficiálně zahájen
foto: www.fno.cz/Účastníci kongresu
26 / 01 / 2023

Jubilejní 25. ročník kongresu Colours od Sepsis, zaměřeného na oblast akutní medicíny, byl oficiálně zahájen včera v podvečer za přítomnosti 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR prof. Jiřího Drahoše. Odborný program, na který se letos přihlásilo přes 2 000 účastníků z celé Evropy, ale začal už v pondělí.

Kongres je už 5 let tradičně zahajován Dnem mladých intenzivistů a už 20 let také sympoziem s názvem Aktuality v dětské intenzivní péči. Garanty odborného programu jsou lékaři z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava (KARIM) spolu s lékaři Kliniky dětského lékařství FN Ostrava. Mezinárodní setkání letos nabízí 411 přednášek a odborných vstupů.Velmi významným počinem je zařazení bloku iniciativy SepsEast. Tato iniciativa sbližuje a propojuje významné východoevropské osobnosti intenzivní medicíny s jejich západoevropskými kolegy za účelem sdílení nejnovějších poznatků a zkušeností v oboru a kvalitativního posunu intenzivní péče ve střední a východní Evropě,“ uvedl jeden ze zakladatelů kongresu a odborný garant celého programu MUDr. Roman Kula, CSc., z KARIM FN Ostrava.

Garantka postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči, který je součástí Colours of Sepsis od roku 2014, PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D., vrchní sestra KARIM FN Ostrava uvedla, že vedle tradičních ústředních témat se letos budou věnovat i zcela novému problému. „Jeden z workshopů, který máme připravený, je zaměřený na naši duševní hygienu, protože nás covidová doba velmi významně zasáhla. A to jak po stránce fyzické, tak především psychické,“ připomněla jedna z nejrespektovanějších sester intenzivní péče v České republice.

Na vývoj péče v oblasti dětské intenzivní medicíny byly zaměřeny přednášky i kazuistiky už zmíněných Aktualit v dětské intenzivní péči. „Jak se liší cévní mozková příhoda u dětí a dospělých, to bylo například velké téma dopoledního středečního bloku,“ nastínil část programuMUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D., primář Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FN Ostrava, garant odborného programu.

Význam jubilejní vzdělávací akce s rekordním počtem přihlášených vyzdvihl v průběhu jejího slavnostního zahájení i ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA: „25 let v životě kongresu není málo a ten obrovský zájem o něj jen potvrzuje, že ti, kteří jej organizují, jdou správnou cestou.“

Prof. Jiří Drahoš, který poskytl 25. Colours of Sepsis záštitu 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, přednesl na zahájení konference přednášku s názvem „Od řádu a chaosu ve vědě k chaosu v politice“.

Kongres Colours od Sepsis se až do roku 2014 jmenoval PG kurz Sepse a MODS. Prvního ročníku se v roce 1999 zúčastnilo sedmnáct posluchačů a odeznělo celkem deset přednášek. Letošního ročníku se účastní více než 2000 účastníků, odezní celkem 411 přednášek a odborných vstupů, které odprezentuje 348 přednášejících - z ČR, ze SR a 35 z ostatních evropských zemí, např. Velké Británie, Francie, Belgie, Rakouska, Itálie.

Podívejte se i na zajímavou videoreportáž z konference: //youtu.be/1NhMqcxSR2Q.

www.fno.cz

Tagy článku