Nejkomplikovanější vady srdce se operují na Homolce – už více než 10 let

22 / 11 / 2016

Nemocnice Na Homolce, která se za čtvrt století své existence vyprofilovala mimo jiné jako pracoviště se špičkovým kardioprogramem, se může pochlubit unikátními zkušenostmi s diagnostikou a operacemi těch nejsložitějších vrozených srdečních vad v dospělém věku. Centrum pro dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou, jehož tým tvoří vysoce erudovaní kardiologové, kardiochirurgové a kardioanesteziologové, funguje na Homolce úspěšně už více než deset let.homolka

S vrozenou srdeční vadou se narodí asi jedno dítě ze sta. Kritické vady jsou operovány hned po narození, ostatní v dětském věku. U mnoha operovaných dětí s komplexními složitými vadami srdce je však nutná další operace po 10 až 20 letech, tedy již v dospělém věku.

„Někteří pacienti s vrozenou srdeční vadou si myslí, že jsou uzdraveni a přestanou po dosažení dospělosti chodit na pravidelné kontroly. U nás se pak objeví, až když mají velké obtíže. Přitom nejlepší výsledky operací jsou u těch pacientů, u kterých je vada operována plánovaně a včas,“ říká vedoucí kardioložka centra doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc. „Od roku 2005 jsme v Nemocnici Na Homolce provedli více než 970 operací vrozených srdečních vad u dospělých, z toho u poloviny se jednalo o složité komplexní a vzácné srdeční vady. U komplexních vad šlo často již o několikátou operaci srdce v životě nemocného. Přesto činila úmrtnost do 30 dnů po operaci jen 1,16 procenta. To je výsledek srovnatelný s nejprestižnějšími světovými centry.“ 

Na kardiochirurgii v Nemocnici Na Homolce jsou odesíláni pacienti s nejsložitějšími vadami srdce nejen z celé České republiky, ale i z ciziny, nejčastěji ze Slovenska, ale i z USA. Centralizace komplexních vrozených srdečních vad v Nemocnici Na Homolce zajišťuje dostatek zkušeností celého týmu, který se o pacienty stará:  kardiochirurgů, anesteziologů, kardiologů i sestřiček.

„Nejdůležitější je pečlivá a důkladná příprava, znalosti a zkušenosti s operacemi chlopní a aorty, ale i týmová spolupráce, včetně dětského kardiochirurga,“ říká MUDr. Štěpán Černý, CSc., který společně s MUDr. Petrem Pavlem a docentkou MUDr. Janou Rubáčkovou Popelovou stál u zrodu tohoto programu v Nemocnici Na Homolce. „Zkušenosti s operacemi nejsložitějších srdečních vad u dospělých, které jsme postupně za více než 11 let získali, jsou v České republice ojedinělé a nedají se nikde vyčíst,“ dodává.

„Pokud jde o úlohu kardiologa v oblasti řešení vrozených srdečních vad, ta byla historicky spíše diagnostická a prováděly se jen minimální výkony,“ vysvětluje prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., primář kardiologie. „V současné době však už v mnohých případech umíme některé části kardiochirurgických výkonů nahradit kardiologickou intervencí, přičemž tlak na upřednostňování katetrizačního řešení se stupňuje. Za výrazný posun považuji to, že už umíme katetrizačně zavést umělou chlopeň do plicnice, což pro pacienta znamená  minimální zatížení. U vrozených srdečních vad také pomáháme s řešením srdečních arytmií, které bývají u těchto pacientů velmi nebezpečné, život ohrožující.“

 

Dospělých s vrozenou srdeční vadou přibývá

Zatímco dříve byl dospělý pacient s vrozenou vadou srdce považován spíše za raritu, v současnosti žije na světě i v České republice dvakrát až třikrát více dospělých s vrozenou srdeční vadou než dětí. V České republice se počet dospělých, kteří se narodili s vadou srdce, odhaduje na 25 až 30 tisíc. Každoročně jich asi 500 přibude. V databázi Nemocnice Na Homolce je více než 3 300 dospělých s vrozenou srdeční vadou. Z toho je téměř 2000 pacientů s nejsložitějšími vrozenými srdečními vadami pravidelně sledováno ve specializované ambulanci.

V čem spočívá specializovaná péče? Není to jen komplexní vyšetření nejmodernějšími vyšetřovacími metodami a špičkové náročné kardiochirurgické operace, při kterých je upřednostňován méně invazivní přístup a zachování vlastních chlopní, pokud je to možné. Důležitý je i pohovor s pacientem, vysvětlení podstaty jeho vady a způsobu jejího odstranění, možnost pohovoru s dalšími odborníky i možnost výběru typu operace. Nemocnice Na Homolce má mezinárodní akreditaci JCI, garantující kvalitu péče a bezpečnost pacientů.

Nemocnice Na Homolce úzce spolupracuje s transplantačními centry i s dětským kardiocentrem Fakultní nemocnice v Motole. „Jde nám o spokojenost pacientů a jejich návrat zpět do aktivního života,“ dodává na závěr primář kardiochirurgického oddělení a přednosta kardiocentra Nemocnice Na Homolce MUDr. Ivo Skalský, Ph.D.