Naplňování cílů českolipské nemocnice

10 / 02 / 2017

Prvotní náhled na chod českolipské nemocnice představil 9. února členům Dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa předseda představenstva Ing. Pavel Marek.

Předmětem zasedání se stala zejména vzájemná propojenost činnosti předceskalipastavenstva nemocnice
a její dozorčí rady. Na programu se dále objevilo provedení nezbytných kroků a opatření v oblasti řízení společnosti a také personalistiky nebo nastolení spolupráce liberecké a českolipské nemocnice. Důležitým bodem jednání se také stalo provedení auditu v nemocnici nebo již rozpracovaná modernizace zdravotnického zařízení.

MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví, po jednání dozorčí rady, kterého
se zúčastnil řekl: "Jsem rád, že nový ředitel jasně rozdělil krátkodobé úkoly s řešením personální situace od střednědobých. Dozorčí radě jsem doporučil, aby aktivně kontrolovala práci vedení
a aby se stala jasnou součástí vedení."