Náměstkem pro zdravotní péči se stal Aleksi Šedo

Náměstkem pro zdravotní péči se stal Aleksi Šedo
foto: lf1.cuni.cz/Prof. Aleksi Šedo
21 / 07 / 2020

Na základě doporučení nezávislé výběrové komise byl na funkci náměstka pro zdravotní péči vybrán Aleksi Šedo, dosavadní děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jmenován bude v nejbližších dnech, do funkce nastoupí 1. září 2020.

Jsem velmi rád, že se na klíčovou pozici na Ministerstvu zdravotnictví dostává renomovaný odborník, pan profesor Šedo. Jeho bohaté zkušenosti jako lékaře, akademika a manažera jsou skvělými předpoklady pro funkci náměstka pro zdravotní péči. Zejména co se týče vzdělávání, věřím, že jeho osm let ve funkci děkana lékařské fakulty bude obrovským přínosem pro tuto agendu. Jsou zde ale i další výzvy, například elektronizace zdravotnictví a reforma primární péče,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA (1961) promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Čtyři roky poté získal titul kandidáta věd v oboru lékařská biochemie, v roce 2002 byl jmenován profesorem v oboru biochemie a patobiochemie. Začínal jako Vědecký pracovník Výzkumného ústavu tuberkulosy a respiračních onemocnění Praha. V letech 1992–1993 hostoval jako profesor v italské Pise. V letech 1994 až 1995 pracoval jako vědecký pracovník Institutu Curie v Paříži. V letech roku 2005 až 2012 působil jako proděkan 1. LF UK pro grantovou problematiku a rozvoj. V roce 2012 byl zvolen děkanem 1. LF UK, funkci v dubnu 2016 obhájil. Doposud je také přednostou Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK a v jeho rámci Laboratoře biologie nádorové buňky, společného pracoviště 1. LF UK a Fyziologického ústavu AV ČR.

 

Tagy článku