Naděje Zlín: Představy dětí a realita práce lidí s postižením

14 / 04 / 2014

Mají děti představu o tradičních řemeslech? Co všechno dokážou lidé s mentálním postižením udělat pro to, aby lidové dovednosti nezmizely z naší moderní reality? Odpovědi na tyto otázky se protnou na Velikonočním jarmarku Tkalcovny Naděje ve Zlíně 15. 4.

Po celý den si může každý vyzkoušet tkaní na ručních stavech, odlévání svíček z včelího vosku, pletení košíků a pomlázek, předení vlny na kolovrátku. V 15 hodin budou vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže pro žáky základních škol na téma „Řemeslo má zlaté dno“. Zlínské Naději se sešlo na 40 krásných obrázků z 5 škol. Jejich výstava potrvá v Obchodním centru Zlín na ulici Kvítková do konce května.

Tkalcovna Naděje slaví 1 rok působení v Obchodním centru Zlín. Za tu dobu si našla mnoho příznivců, kteří rádi podpoří nákupem či návštěvou práci lidí s mentálním postižením.

Zdroj: kntb.czzlin KNTB