Nadační fond NEUROSMART spolupracuje i s FN Brno

Nadační fond NEUROSMART spolupracuje i s FN Brno
foto: fnbrno.cz/FN Brno a Nadační fond Neurosmart
05 / 10 / 2020

Onemocnění, jako jsou epilepsie, Alzheimerova choroba či Parkinsonova nemoc výrazně ovlivňují kvalitu života pacientů. Naději na zlepšení situace nabízejí moderní technologie, například tzv. chytré náramky, které monitorují aktuální zdravotní stav pacienta. Projekt Nadačního fondu NEUROSMART je nyní ve fázi testování. První výsledky z praxe byly představeny na druhém zasedání fondu, které se uskutečnilo 25. září 2020.

Chytré náramky nabízejí nepřetržitý dohled nad zdravotním stavem pacienta. Díky nošení tohoto náramku tak může pacient předcházet některým krizovým situacím. Pokud taková nastane, náramek pak okamžitě zalarmuje pečující členy rodiny či přímo zdravotnickou záchrannou službu.

naramky / fnbrno.cz

Na zasedání nadačního fondu vystoupily i dvě lékařky FN Brno. Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., která je současně zřizovatelkou a zakladatelkou Nadačního fondu NEUROSMART, oceňuje přínos chytrého náramku pro své pacienty: „Při lehkém a středním stádiu se pacienti s Alzheimerovou nemocí často potýkají s chybami v užívání léků, nedodržováním dietních a režimových opatření, což samozřejmě běžné populaci unikne, náramek však na toto upozorní.“

Náramky ale nejsou určené jen pro pacienty vyššího věku, ale i pro děti od 12 let. Dětské a adolescentní epilepsii se věnuje ve FN Brno doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Na základě spolupráce s Nadačním fondem NEUROSMART rekapitulovala základní fakta o dětské epilepsii. Především zdůraznila psychický stres, který aktivní epilepsie vyvolává u nemocných i jejich rodin a sourozenců. Až 6x více než zdraví mají děti s epilepsií např. depresi. „V dětském a adolescentním období se vyskytuje řada typů epilepsií od těch katastrofických s velmi špatnou prognózou pro intelekt a osobnost nemocného dítěte a s malou nadějí na kompenzaci záchvatů až po ty "self limited", které díky vývoji mozku v dětství a mládí mají přirozenou tendenci k vyhasnutí a mají celkově dobrou prognózu. Společným faktem u všech typů epilepsií je úzkost a obavy rodičů o své dítě. Zvláště těch dětí mezi 10-19 lety, když již nemohou být stále pod jejich dohledem. Na náramky se nás proto rodiče opakovaně dotazují a velmi by uvítali, kdyby alespoň takto na dálku mohli být o záchvatu informováni a případně měli možnost pozitivně zasáhnout," uvádí prof. Ošlejšková.

Nadační fond NEUROSMART chce do konce roku darovat 15 chytrých náramků FN Brno.

Zdroj: www.fnbrno.cz

Tagy článku