Nadační fond Krajské zdravotní a.s. vyplatí stipendia

Nadační fond Krajské zdravotní a.s. vyplatí stipendia
foto: Archiv redakce/Logo KZ
09 / 09 / 2020

Ústí nad Labem 9. září 2020 (PROTEXT) - Nadační fond Krajské zdravotní, a. s., vyplatí studentům zdravotnických oborů v akademickém/školním roce 2020 - 2021 více než 8 milionů Kč

 

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. (NF KZ), projednalo představenstvo společnosti dne 28. 8. 2020. Členové představenstva souhlasili s podporou Stipendijního programu NF KZ pro akademický/školní rok 2020 - 2021 dle předložených propozic rozšiřující tento stipendijní program o nově podporované studijní programy (obory) a intenzivnější motivaci studentů.

„Úspěšný projekt již řadu let podporuje formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou dle smluvních stipendijních podmínek pracovní poměr s Krajskou zdravotní. V minulých letech mohli studenti získat měsíčně až 7 tisíc Kč, pro letošní rok schválilo představenstvo maximální výši stipendia 10 tisíc Kč,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Účelem stipendijního programu je podpora budoucích zdravotníků při jejich studiu, a současně motivace k tomu, aby po dokončení studia pracovali v oboru, který vystudovali,“ vysvětlil Jiří Vondra, předseda Správní rady NF KZ.

Navýšení měsíční částky určené pro stipendium v akademickém a školním roce 2020 - 2021 se týká všech studentů zařazených do Stipendijního programu NF KZ, tzn. i těch, kteří s jeho finanční podporou již studují.

Stipendium ze Stipendijního programu NF KZ budou moci získat:

- studenti 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař, zubní lékař, farmaceut

- maximální výše stipendia činí 10.000 Kč měsíčně (v minulém období 7000 Kč měsíčně)

- studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, zdravotnický laborant, radiologický asistent, fyzioterapeut, ergoterapeut

- maximální výše stipendia činí 10.000 Kč měsíčně (v minulém období 5000 Kč měsíčně, radiologický asistent 7000 Kč měsíčně)

- studenti 4. a vyššího ročníku VŠ prezenčního studia nebo studenti 1. a vyššího magisterského navazujícího prezenčního studia v oborech psycholog a logoped (s předpokladem následného získání specializované způsobilosti ve zdravotnictví)

- maximální výše stipendia činí 10.000 Kč měsíčně (jedná se o nově zařazené obory)

- studenti 3. a vyššího ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru praktická sestra

- maximální výše stipendia činí 5000 Kč měsíčně (v minulém období 2000 Kč měsíčně pro studenty 3. ročníku, 4000 Kč měsíčně pro studenty 4. ročníku)

- studenti 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař, kteří deklarují zájem působit v konkrétních odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s., v definovaných oborech s dlouhodobým nedostatkem lékařů

- stipendium ve výši 50 % roční částky stipendia za 4. ročník (tzn. 50.000 Kč) + 75 % roční částky stipendia za 5. ročník (tzn. 75.000 Kč) + stipendium ve výši 10.000 Kč / měsíc v akademickém roce 2020/2021, tedy celkem 225.000 Kč (v minulém období celkem 157.500 Kč).

Přehled oddělení a klinik, u kterých je možnost uplatnění zvláštní nabídky pro studenty 6. ročníku lékařských fakult (stipendium ve výši až 225 000 Kč) pro akademický rok 2020 - 2021, pokud se příjemce stipendia zaváže na jednom z níže uvedených pracovištích Krajské zdravotní, a. s., po úspěšném dokončení studia pracovat:

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.:

neurologické oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, otorinolaryngologické oddělení, rehabilitační oddělení, radiodiagnostické oddělení, interní oddělení, chirurgické oddělení, dětské a dorostové oddělení

Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:

plicní oddělení, onkologické oddělení, klinika urologie a robotické chirurgie, patologické oddělení, neurologické oddělení, kardiologická klinika, nefrologicko-dialyzační oddělení, psychiatrické oddělení, klinika úrazové chirurgie, klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, chirurgické oddělení

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.:

radiodiagnostické oddělení, ortopedické oddělení, chirurgické oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, neurologické oddělení

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.:

chirurgické oddělení, neurologické oddělení, psychiatrické oddělení, dětské a dorostové oddělení, plicní oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, radiodiagnostické oddělení, interní oddělení, otorinolaryngologické oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.:

onkologické oddělení, interní oddělení, ortopedické oddělení, hematologicko-transfuzní oddělení, oddělení nukleární medicíny, dětské a dorostové oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, radiodiagnostické oddělení, neurologické oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení

Konečný termín pro podávání žádostí je stanoven do 2. 11. 2020.

Přehled o počtu studentů zařazených do stipendijního programu NF KZ od roku 2014

akademický rok nově zařazeno pokračující celkem
2014/2015 12 20 32
2015/2016 48 13 61
2016/2017 63 27 90
2017/2018 29 53 82
2018/2019 42 30 72
2019/2020 72 32 104

V letošním roce očekává Krajská zdravotní, a. s., celkem 51 nových nástupů do pracovního poměru ze stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., a to 23 lékařů, 6 všeobecných sester, 13 praktických sester, 2 porodní asistentky, 2 radiologické asistenty, a 5 fyzioterapeutů.

Krajská zdravotní, a. s.

je největším poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v České republice a s více než 7200 zaměstnanci největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. V loňském roce měla společnost obrat 8 miliard korun, při kladném hospodaření. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově včetně několika specializovaných pracovišť v dalších místech Ústeckého kraje.

Kontakt:

Tagy článku