Náchodská nemocnice: Zastupitelé schválili dofinancování 50 miliony korun a dalších 18 milionů půjde na nové vybavení

24 / 06 / 2014

Otazníky kolem úhrady ztrátového provozu oblastní nemocnice Náchod z minulých let se rozplynuly. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje totiž na svém dnešním zasedání schválilo jeho dofinancování. Mimořádná vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby v letech 2010 a 2011 dosahuje výše 50 milionů korun. Potvrdily se tak již několikrát opakované deklarace o tom, že zachování plného rozsahu zdravotní péče v náchodské nemocnici je pro kraj prvořadou prioritou.

Do doby zahájení připravované rekonstrukce jsou navíc k dispozici další finanční nástroje, s jejichž pomocí bude běžný provoz udržen. Navíc byl dnes na návrh hejtmana Lubomíra France navýšen Fond rozvoje a reprodukce určený pro řešení havarijních stavů v nemocnici z deseti milionů korun na 18 milionů. „Cílem navýšení je to, aby poskytování zdravotnické péče nebylo oddálením stavby nijak limitováno,“ uvedl hejtman Lubomír Franc.Navýšená částka bude na žádost primářů náchodské nemocnice sloužit na pořízení nebo obnovení přístrojového vybavení. „Ze seznamu požadavků primářů by se částka měla týkat například nákupu vybavení chirurgické jednotky intenzivní péče, ambulance i lůžkového oddělení a vybavení oddělení interny a ortopedie. Pořízena budou také nová světla a další zařízení na operační sály,“ doplnila radní pro oblast zdravotnictví Jana Třešňáková.

Kraj zároveň podniká všechny nezbytné kroky k tomu, aby přestavba nemocnice začala ke konci roku 2015.

Otazníky kolem úhrady ztrátového provozu oblastní nemocnice Náchod z minulých let se rozplynuly. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje totiž na svém dnešním zasedání schválilo jeho dofinancování. Mimořádná vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby v letech 2010 a 2011 dosahuje výše 50 milionů korun. Potvrdily se tak již několikrát opakované deklarace o tom, že zachování plného rozsahu zdravotní péče v náchodské nemocnici je pro kraj prvořadou prioritou.

Do doby zahájení připravované rekonstrukce jsou navíc k dispozici další finanční nástroje, s jejichž pomocí bude běžný provoz udržen. Navíc byl dnes na návrh hejtmana Lubomíra France navýšen Fond rozvoje a reprodukce určený pro řešení havarijních stavů v nemocnici z deseti milionů korun na 18 milionů. „Cílem navýšení je to, aby poskytování zdravotnické péče nebylo oddálením stavby nijak limitováno,“ uvedl hejtman Lubomír Franc.Navýšená částka bude na žádost primářů náchodské nemocnice sloužit na pořízení nebo obnovení přístrojového vybavení. „Ze seznamu požadavků primářů by se částka měla týkat například nákupu vybavení chirurgické jednotky intenzivní péče, ambulance i lůžkového oddělení a vybavení oddělení interny a ortopedie. Pořízena budou také nová světla a další zařízení na operační sály,“ doplnila radní pro oblast zdravotnictví Jana Třešňáková

Kraj zároveň podniká všechny nezbytné kroky k tomu, aby přestavba nemocnice začala ke konci roku 2015.

Zdroj: kr-kralovehradecky.cz

hala